Obavijest o održavanju javnog uvida i javne rasprave o Privredno-rekreativno-turističkoj zoni Zenica-Jug

Gradsko vijeće Zenica na 20. sjednici održanoj dana 22.02.2022. godine donijelo je Odluku o usvajanju Nacrta Regulacionog plana „Privredno-rekreativno-turistička zona Zenica-Jug“ i upućivanju na javni uvid i javnu raspravu u trajanju od 30 dana.

U cilju obezbjeđivanja uvjeta i mogućnosti učešća građana u donošenju navedenog planskog dokumenta, shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za izradu planskih dokumenata pozivamo sve građane da učestvuju u Javnoj raspravi i svojim prijedlozima i sugestijama daju doprinos u donošenju gore navedenog planskog dokumenta.

Javna rasprava će se održati prema Programu javne rasprave od 24.02. do 24.03.2022. godine, a svoje primjedbe i sugestije građani mogu dostaviti u pismenoj formi putem pisarnice, Službi za urbanizam, Grad Zenica, sa naznakom „ JAVNA RASPRAVA“.

Javno izlaganje o Nacrtu Regulacionog plana „Privredno-rekreativno-turistička zona Zenica-Jug“ održaće se u srijedu 09.03.2022. godine s početkom u 17,00 sati, u velikoj sali Grada Zenica, Trg BiH broj 6.