Asfaltirani putevi u mjesnim zajednicama Starina i Trgovišće

U Mjesnoj zajednici Starina realizovana su dva projekta putne infrastrukture.

Asfaltiran je betonski put za zaselak Brižđe sa dva kraka prema Tursanima i Huremima.

Ukupna dužina sa krakovima iznosi 510,00 metara, prosječne širine od 2,50 do 2,70 m sa lepezom i proširenjem na uključenju sa glavnom cestom.

Vrijednost izvedenih radova je 37.395,54 KM sa uračunatim PDV-om.

Također u ovoj mjesnoj zajednici asfaltiran je betonski put za zaselak Kahrimani.

Radove čija je vrijednost 23.583,69 KM je izveo konzorcij “KOMGRAD-ZE” d.o.o. Zenica i “ALMY-TRANSPORT” d.o.o. Zenica.

Sredstva za realizaciju ovih projekata obezbijeđena su u Budžetu Grada Zenica.

Projekat sanacije i asfaltiranja puta realizovan je i u Mjesnoj zajednici Trgovišće.

Zbog velikih oštećenja i dotrajalosti sanirana je ulica u naselju Crnile, u dužini od 290 metara.

S obzirom da se radi o ulici koja se proteže kroz gusto naseljeno mjesto asfaltiranje je izvršeno u punom gabaritu ulice širine 3,80 metara.

Firma “MUŠINBEGOVIĆ GRADNJA” d.o.o. Visoko, izvela je radove na sanaciji ulice Crnile, a njihova ukupna vrijednost je 35.217,00 KM.

 

Izvor: zenica.ba