BiH godišnje ostaje bez jednog Konjica, Visokog, Trebinja…

Iz Bosne i Hercegovine godišnje ode 36.800 ljudi, jedan je od zaključaka izvještaja o iseljavanju koji je jučer objavio Institut za razvoj i inovacije uz podršku Westminster fondacije za demokratiju u BiH.

To znači da naša zemlja svake godine ostane bez, slikovito govoreći, jednog grada veličine Visokog, Konjica, Trebinja, Kaknja…

Osim toga, može se očekivati da će iseljavanje u narednim godinama biti intenzivirano, jer se stanje u Bosni I Hercegovini pogoršava, a brojne evropske zemlje su liberalizovale svoje zakone o useljavanju jer im treba veliki broj radnika.

To znači da će se broj ljudi koji odlaze samo povećavati, naročito nakon prolaska zdravstvene krize izazvane koronavirusom.

Kada se uzme u obzir da u BiH ima 420 hiljada nezaposlenih, a da većina onih koji rade imaju platu od 400 do 600 KM, jasno je kakav “potencijal” za iseljavanje ima naša zemlja.

Jučer objavljeni izvještaj o iseljavanju nije izazvao nikakvu reakciju domaćih vlasti.

Iz toga se može jasno zaključiti da se vlasti ne namjeravaju baviti ovim problemom u narednom periodu, kao što nisu ni do sada.