BiH još uvijek nije ratificirala Sporazum o uklanjanju nezakonite trgovine duhanom na tržištu

Protokol o uklanjanju ilegalne trgovine duhanskih proizvoda Svjetske zdravstvene organizacije, predviđa paket mjera koje države trebaju poduzeti s ciljem uklanjanja svih oblika ilegalne trgovine duhanskim proizvodima. Odredbe Protokola uključuju licenciranje, praćenje kretanja proizvoda, monitoring i regulaciju prodaje putem interneta, međunarodni tranzit i bescarinsku prodaju.

“Ilegalna trgovina duhanom i duhanskim proizvodima je globalni problem, a posljednja istraživanja pokazuju da u Bosni i Hercegovini 35,3% od ukupnog broja pušača konzumira cigarete kupljene na crnom tržištu. Ova alarmantna situacija ukazuje nadležnim institucijama BiH da, koristeći svjetski priznate strategije i primjere dobre prakse, moraju pristupiti rješavanju problema ilegalne trgovine duhanom i duhanskim proizvodima”, rekli su iz Udruženja.

Dokument također promoviše međunarodnu saradnju u razmjeni informacija, uzajamnu pravnu pomoć i izručenje osoba osumnjičenih za umiješanost u ilegalnu trgovinu duhanom.

Sve zemlje regiona, uključujući Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru ratificirale su Protokol, dok institucije Bosne i Hercegovine još uvijek nisu pokrenule proceduru pristupanja pomenutom sporazumu. Važno je napomenuti da je ratifikacija i implementacija Protokola jedan od uslova za EU integracije, što se posebno ističe u Izvještaju Evropske unije o napretku BiH za 2020. godinu.

“Usvojiti zakone na svim nivoima koji zabranjuju pušenje na javnim mjestima u skladu s pravnom stečevinom EU i ratificirati protokol za uklanjanje ilegalne trgovine duhanom i započeti s provođenjem obje mjere”, navodi se u Izvještaju o napretku.

Manipulativne informacije o uticaju akciza na crno tržište najčešće potiču od strane duhanske industrije. Nasuprot neutemeljenim argumentima, istraživanja dokazuju da rast akciza ima zanemarljiv uticaj na ilegalnu trgovinu. Ključni faktori koji doprinose rastu crnog tržišta su loš regulatorni okvir, slaba vladavina prava, društveno prihvatanje ilegalne trgovine i dostupnost neformalnih distributivnih mreža.

Za suzbijanje nezakonite trgovine duhanskim proizvodima neophodno je predvidjeti i implementirati mjere predviđene Protokolom koje uključuje i strategije za borbu protiv kriminalnih aktivnosti, uz održavanje visokih poreza na duhan kao dio sveobuhvatnog pristupa kontroli duhana.

U borbi protiv ilegalne trgovine duhanskim proizvodima nadležne institucije BiH moraju biti motivirane kako potencijalnom dobiti od poreza, tako i dobicima u javnom zdravstvu zbog smanjenja upotrebe duhana i manjim troškovima liječenja bolesti uzrokovane pušenjem.

Na kraju, iz udruženja PROI pozvali su sve nadležne institucije Bosne i Hercegovine da prepoznaju značaj borbe protiv nezakonite trgovine duhanskim proizvodima i da pokrenu proces implementacije Protokola o ukidanju ilegalne trgovine duhanskih
proizvoda, jer samo sistematski pristup ovom problemu može donijeti efikasne rezultate.