Bogaćenje javnim nabavkama – jedan od najunosnijih poslova u Bosni i Hercegovini

Neplanirane, a realizovane javne nabavke, namještanje poslova uz višestruka i ponovljena kršenja Zakona o javnim nabavkama BiH, značajno uvećanje potrošnje javnih sredstava, potpuno nesvrsishodne nabavke, neke su od specifičnosti otkrivene tokom monitoring procesa javnih nabavki u Bosni i Hercegovini.

Timovi Fonda otvoreno društvo BiH, Razvojne agencija Eda Banja Luka, Transparency International BiH i UG Tender Banja Luka nastavljaju da prate postupke javnih nabavki/roba/radova/usluga na svim administrativnim nivoima u Bosni i Hercegovini. Rezultati monitoringa i dalje svjedoče vrtlogu pljački javnih sredstava kroz sistem javnih nabavki.

“Javne nabavke u doba pandemije korona virusa ogolile su sistem brojnih nepravilnosti, zloupotreba, sumnjivih narudžbi i poslovanja. Uz tendere za medicinske ustanove, objavljene ostale javne nabavke su bile raznolike, ali i uobičajene. Tako su se nabavljali alati, oprema za vrtiće, usluge čišćenja grafita za fasade, audio i video oprema, mobiteli, motorna vozila, duhanski proizvodi, alkoholna i bezalkoholna pića, te ostale razne robe, radovi i usluge.”, izjavio je Mervan Miraščija – Fond otvoreno društvo BiH.

Afere i skandali koji potresaju BiH oko manipulacija javnih nabavki medicinske opreme u jeku pandemije bili su temama i svjetskih novinskih agencija, ali ne i kontrolnih organa u BiH.

Zato je Porezna uprava FBiH raspisala otvoreni postupak nabavke računara – all in one (237 komada) za svoje potrebe s procijenjenom vrijednošću od 300.000 KM (bez PDV-a). Ono što na prvu „bode oči“ je činjenica da se ovako velika nabavka PC računara provodi u doba pandemije COVID 19 kada je svaka moguća ušteda dobrodošla u cilju saniranja posljedica. Iako je broj korisnika javnih kuhinja u FBiH porastao za skoro 25%, očigledno je da Porezna uprava FBiH ne razmišlja o promjeni prethodno definisanih nabavki na početku godine kada se nije moglo znati o nadolazećim problemima. Naime, radi se o tome da je procijenjena vrijednost objavljene nabavke bar za 20% viša od njene vrijednosti na tržištu, odnosno viša od posljednje nabavke istovjetnih računara sredinom 2019. godine.

Istovremeno, Poreska uprava Republike Srpske je raspisala otvoreni postupak nabavke usluga medijske kampanje za svoje potrebe s procijenjenom vrijednošću od 80.000 KM (bez PDV-a). Radi se o uslugama emitovanja video spotova, objavljivanju novinskih i PR članaka, emitovanju radijskih spotova, te objavljivanju oglasa na bilbordima i vođenju kampanje, uz predviđeno sklapanje okvirnog sporazuma na godinu dana. Namjeravaju reklamirati redovne aktivnosti Uprave, koje nemaju nikakvu konkurenciju u svom poslu.

Ove i brojne druge aktuelne postupke javnih nabavki pronađite na Facebook stranici Ćiribu-Ćiriba tenderi.

I dalje se čekaju adekvatne reakcije od strane brojnih nadležnih institucija, kao i pravosuđa.

Za više informacija, ljubazno molimo da kontaktirate agenciju ZIPR, putem telefona 033 263 505.