Centar za bolesti ovisnosti ZDK: Raste broj ovisnika o alkoholu

Pandemija korona virusa uticala je i na rad Zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti. U prošloj godini nastojali su, kako ističu, prije svega poštovati sve odluke i mjere koje su izricali Krizni štabovi tako da su i sam rad ovog zavoda prilagodili njima.

„Formirani su radni timovi, izrađen je plan djelovanja ovog Zavoda u kriznim situacijama tako da smo imali timove koji su bili u nekoj pripravnosti“, kazao je Mirnes Telalović, pomoćnik direktora Zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.

U Zavodu je do kraja 2020. godine registrovano ukupno 1567 pacijenata a trenutno je na svakodnevnoj terapiji 314 pacijenata. „U prošloj godini nije se značajno mijenjao broj ovisnika o metadonskoj terapiji ali ono što zabrinjava jeste da je znatno porastao broj alkoholičara i nasilja u porodici, što svakako možemo povezati sa aktuelnom pandemijom. Tokom same pandemije odlučili smo se da postignemo dva osnovna cilja i to: da zaštitimo zdravlje radnika i pacijenata a drugi cilj bio je održati kontinitet pružanja kvaliteta usluga. Obzirom da su naši pacijenti rizična skupina podložna infektivnim oboljenjima nastojali smo da ih zaštitimo i da pružimo svim našim korisnicima adekvatnu pomoć i tretman, u čemu smo i uspjeli“, dodao je Telalović.

U Zavodu za borbu protiv bolesti ovisnosti najstariji pacijent ima 61 godinu a najmlađi 21, dok je prosjek godina oko 40. Na metadonu je 223 muškaraca i 20 žena, a na Suboxonu je 69 muškaraca i dvije žene. U prosjeku usluge ovog Zavoda koristi 93 posto muškaraca i sedam posto žena.

 

Izvor: zenicainfo.ba