Centar za edukaciju mladih osnažuje mlade aktiviste u Krajini

Dvadeset mladih aktivista iz Bužima, Cazina i Bihaća postali su dio novog programa osnaživanja mladih lidera „YOU(th) ACT(ivism)“, Centra za edukaciju mladih iz Travnika.

„YOU(th) ACT(ivism)“ je interaktivni program koji je CEM osmislio na osnovu svog dvadesettrogodišnjeg razvojnog rada sa mladima, a koji, kroz kombinaciju najefikasnijih metoda iz formalne i neformalne edukacije, te uz mentorstvo profesionalnih i certificiranih trenera, izgrađuje kapacitete mladih ljudi za pokretanje pozitivnih promjena u zajednici, rad na ličnom i socijalnom razvoju, samopouzdanju, razvijanju vrijednosti i stavova, te kreiranje zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade, neophodnog za njihov razvoj.

Već nakon prvog od četiri modula programa, učesnici su prepoznali njegovu korist, kako za njih, tako i za njihovu zajednicu, budući da će nakon njegovog završetka upravo oni biti pokretači pozitivnih promjena i kreatori zdravog i sigurnog okruženja za djecu i mlade u svojim zajednicama.

-Na inovativan i kreativan način smo sticali nova znanja, treneri znaju probiti našu zonu komfora i pomogli su nam da se više otvorimo. Metode rada su kreativne i super implementirane, svo vrijeme je bilo zanimljivo” –  iskustvo je jednog od polaznika programa.

Svi su zaključili da su već na prvom modulu, koji ih je uveo u omladinski aktivizam u zajednici, usvojili nova znanja, osvježili postojeća i otklonili neke nedoumice koje su imali dosad.

Kroz četiri modula programa učesnici će savladati metodologiju razvojnog omladinskog rada u zajednici, animiranja i osnaživanja pojedinaca i grupa mladih u pravcu aktivizma i volonterizma, te osnove upravljanja projektnim ciklusom, a imat će priliku i napisati svoje prve projekte.

Budući da je u radu sa mladima bitno i „osjetiti“ šta znači biti lider, CEM-ov „YOU(th) ACT(ivism)“ učesnicima daje priliku da sami koncipiraju vlastite radionice, na kojima će moći primijeniti svi što su načili tokom edukativnih sesija, ali i motivisati svoje vršnjake da i sami postanu mladi aktivisti.

Prvi ciklus programa „YOU(th) ACT(ivism)“ Centar za edukaciju mladih realizuje u Bihaću, u saradnji sa tamošnjim Centrom za održivi razvoj (COR).

 

Izvor: travnik-grad.info