Centar za ženska prava bilježi rast u pružanju usluga

Od početka godine do danas Centar za ženska prava pružio je više od 2.200 usluga za njihove klijentice što je značajno povećanje u odnosu na ranije godine.

– Samo tokom pandemije pružile smo više od 600 usluga, a klijentice su se najviše obraćale radi zaštite iz porodično-pravnih odnosa, ali i nasilja koje trpe jer je izjednačen broj u tom periodu onih koje trpe i psihičko i fizičko nasilje, kaže Aida Ćosić, koordinatorica Odjela za pravnu pomoć i psihološku podršku ženama.

Aida Ćosić

Od jula 2020. godine do danas,  članice ovog Centra održale su tri regionalna seminara pod nazivom „Društvena marginalizacija problema nasilja nad ženama u situacijama prisilne izolacije, hitnih okolnosti i restriktivnih mjera“, a sve u cilju jedinstvenog nastupa prema svim institucijama koje moraju biti u službi zaštite žrtve koja trpi bilo koji oblik nasilja u porodici.

– Zaključak do kojeg smo došli jeste da je najvažnija senzibilizacija svih predstavnika u institucijama koje su u sistemu lanca zaštite od pravosuđa, Centra za socijalni rad, policije i svih drugih kojima se žrtve obraćaju. Nakon okončanja svih seminara i prikupljenih podataka organizovat ćemo završnu regionalnu konferenciju na kojoj ćemo prezentovati sve rezultate do kojih smo došli, ali i zaključke jer većinom u svim zemljama regiona imamo iste probleme sa kojima se susreću žene prilikom samog pristupa institucijama u sistemu zaštite. Znači, ta senzibilizacija u kojoj bi se najviše radilo na razbijanju uticaja i predrasuda na donošenje konačnih odluka bez obzira u kojoj taj zaposlenik instituciji radi. Jako je važna kontinuirana obuka za sve predstavnike institucija, kaže nam Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava.

Meliha Sendić

– Ovaj Centar radio je svo vrijeme pandemije, naravno, preusmjerili smo sve aktivnosti kako se od nas i tražilo, ali smo radili. Formirali smo besplatnu telefonsku liniju koja je bila dostupna 24 sata dnevno svih sedam dana u sedmici, kaže nam predsjednica Sendić.
Ovaj Centar uskoro planirala realizovati još jedan jako važan projekat, a riječ je o uvođenju instituta osobe od povjerenja u Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. – U ponedjeljak planiramo predati Ministarstvu pravde našu inicijativu koja će nakon toga ući u parlamentarnu proceduru, a to znači da kada se Zakon izmijeni svaka će žrtva imati priliku odabrati osobu od povjerenja koja bi otprilike trebala da prati stanje žrtve od početka do kraja i da se zalaže da žrtva što lakše i jednostavnije ostvari svoja prava, dodaje na kraju Meliha Sendić, predsjednica Centra za ženska prava u Zenici.

 

Izvor: zenicainfo.ba