Centar ženskih prava od početka godine pružio više od 2.200 usluga

Od početka godine do danas Centar za ženska prava pružio je više od 2.200 usluga za njihove klijentice što je značajno povećanje u odnosu na ranije godine.

“Samo tokom pandemije pružile smo više od 600 usluga, a klijentice su se najviše obraćale radi zaštite iz porodično-pravnih odnosa, ali i nasilja koje trpe jer je izjednačen broj u tom periodu onih koje trpe i psihičko i fizičko nasilje”, kaže Aida Ćosić, koordinatorica Odjela za pravnu pomoć i psihološku podršku ženama.

Aida Ćosić

Od jula 2020. godine do danas, članice ovog Centra održale su tri regionalna seminara pod nazivom „Društvena marginalizacija problema nasilja nad ženama u situacijama prisilne izolacije, hitnih okolnosti i restriktivnih mjera“, a sve u cilju jedinstvenog nastupa prema svim institucijama koje moraju biti u službi zaštite žrtve koja trpi bilo koji oblik nasilja u porodici.

“Zaključak do kojeg smo došli jeste da je najvažnija senzibilizacija svih predstavnika u institucijama koje su u sistemu lanca zaštite od pravosuđa, Centra za socijalni rad, policije i svih drugih kojima se žrtve obraćaju. Nakon okončanja svih seminara i prikupljenih podataka organizovat ćemo završnu regionalnu konferenciju na kojoj ćemo prezentovati sve rezultate do kojih smo došli ali i zaključke, jer većinom u svim zemljama regiona imamo iste probleme sa kojima se susreću žene prilikom samog pristupa institucijama u sistemu zaštite. Znači, ta senzibilizacija u kojoj bi se najviše radilo na razbijanju uticaja i predrasuda na donošenje konačnih odluka bez obzira u kojoj instituciji taj zaposlenik radi. Jako je važna kontinuirana obuka za sve predstavnike institucija”, kaže nam Meliha Sendić, predsjednica Centra ženskih prava.

Meliha Sendić

“Ovaj Centar radio je sve vrijeme pandemije, naravno, preusmjerili smo sve aktivnosti kako se od nas i tražilo, ali smo radili. Formirali smo besplatnu telefonsku liniju koja je bila dostupna 24 sata dnevno svih sedam dana u sedmici”, kaže nam predsjednica Sendić.

Ovaj Centar uskoro planirala realizovati još jedan jako važan projekt, a riječ je o uvođenju instituta osobe od povjerenja u Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.

“U ponedjeljak planiramo predati Ministarstvu pravde našu inicijativu koja će nakon toga ući u parlamentarnu proceduru, a to znači da kada se Zakon izmijeni svaka će žrtva imati priliku odabrati osobu od povjerenja koja bi otprilike trebala da prati stanje žrtve od početka do kraja i da se zalaže da žrtva što lakše i jednostavnije ostvari svoja prava”, dodaje na kraju Meliha Sendić, predsjednica Centra za ženska prava u Zenici.

 

Izvor: zenicainfo.ba