Centralna banka BiH dobila odluku da podijeli 330 miliona eura novca MMF-a

On je kazao da će već danas sredstva biti raspodijeljena prema entitetima koji trebaju izdvojiti po pola posto Brčko Distriktu.

Rapodjela je utvrđena na način 61,5% za FBiH sa svojih 10 kantona, 37,5% za RS, 1% za Brčko distrikt.

Inače, sredstva Instrumenta za brzo finansiranje (RFl) bit će namijenjena za povećane potrebe zdravstvenog sektora i finansiranje mjera ekonomske stabilizacije.

Centralna banka dugo je čekala na odluku Vijeća ministara BiH zbog opstrukcija, prema tvrdnjama iz SDA, ministra finansija BiH Vjekoslava Bevande. Vijeće ministara BiH tek jučer je konačno otkočilo ovaj proces.