CIK BiH o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora 2020. godine

Povodom medijskih upita koji se odnose na raspisivanje i održavanje Lokalnih izbora 2020. godine, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, informira javnost, da konstantno i sa pažnjom prati razvoj  novonastale situacije u vezi sa širenjem epidemije COVID-19. 

U okviru i uz uvažavanje opće situacije i u skladu sa realnim mogućnostima, provodimo sve potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti, uključujući  pripremu i raspisivanje Lokalnih izbora 2020. godine.

Pored rokova utvrđenih u Izbornom zakonu BiH naša obaveza je da pratimo i aktuelnu društvenu situaciju i izvršavamo mjere nadležnih državnih organa.

U konsultaciji sa svim relevantnim faktorima, a prije svega sa Parlamentarnom skupštinom BiH, Centralna izborna komisija BiH će na vrijeme donijeti adekvatne odluke i o tome obavjestiti sve nadležne organe na svim nivoima vlasti i javnost.