Naslovnica Fokus CIK odlučio: Lokalni izbori 4. oktobra

CIK odlučio: Lokalni izbori 4. oktobra

Centralna izborna komisija (CIK) Bosne i Hercegovine raspisala je Lokalne izbore koji bi se trebali održati u nedjelju, 4. oktobra 2020.

CIK je odluku o raspisivanju izbora donio jednoglasno.

Odlukom o raspisivanju i održavanju Lokalnih izbora 2020. godine, raspisuju se neposredni izbori za 64 općinska vijeća u Federaciji BiH, 56 skupština općina u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u BiH, 14 gradskih vijeća u Federaciji BiH, sedam skupština gradova u RS-u, 22 gradonačelnika u BiH i Skupštinu Brčko Distrikta.

Odlukom je predviđeno da izbori budu održani u nedjelju 4. oktobra ove godine.

Izbori za izbor vijećnika u Vijeću grada Mostara će se raspisati po sticanju nepohodnih uvjeta za raspisivanje i održavanje izbora.

CIK BiH neće, uz ovu odluku, donijeti uputstvo o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za lokalne izbore 2020. godine, nego će ono biti usvojeno nakon što se osiguraju sredstva za provedbu lokalnih izbora 2020. godine, cijeneći odluke nadležnih organa u BiH u vezi sa stanjem epidemije uzrokovane virusom Covid-19.

Usvojena je i Odluka o zaklјučivanju Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan 06.05.2020. godine u 24.00 sata.

Ukupan broj upisanih birača u Centralni birački spisak je 3.374.364 birača, a u ovaj broj su uključeni i birači iz Grada Mostara i to 100.474 birača.