“Čimburijada 2018.” pod pokroviteljstvom Gradske uprave Zenica

Gradonačelnik Zenice gdin Fuad Kasumović s ciljem dalje popularizacije “Zeničke čimburijade” i njene još kvalitetnije organizacije razgovarao je sa članovima Predsjedništva Udruženja “Forum građana Zenice”. Gospoda Faruk Kadrić, Mirsad Mujkić i Drago Đordić pozdravili su aktivnosti gradonačelnika i Gradske uprave na rješavanju brojnih insfrastrukturnih i uopće problema građana Zenice u proteklom periodu.

“Zenička čimburijada” kao jedan od simbola našeg grada, ove godine održat će se u tehničkoj organizaciji “Foruma građana Zenice” i pod pokroviteljstvom gradonačelnika Kasumovića i Gradske uprave.

“Obilježavanje dolaska proljeća koje se njeguje u Zenici jedna je od atrakcija u BiH i regiji. Gradska uprava želi ovu manifestaciju podići na viši nivo, što podrazumijeva bogatiji kulturno-zabavni, sportski i uopšte prateći program. Naravno Čimburijadu kao stoljetnu tradiciju treba zadržati u što izvornijem obliku ali nam je želja učesnicima i gostima našeg grada osigurati kvalitetniju ponudu i servis”, rekao je gradonačelnik Kasumović.

Obilježavanje prvog dana proljeća je prisutno od davnina u mnogim kulturama ali događaj kojem svjedočimo u našem gradu je originalan i dešava se samo u Zenici.

“U zadnjih dvadesetak godina, veliki broj naših sugrađana je uložio mnogo truda da bi se proljetni uranak, kao jedinstven i simboličan pozdrav prirodi nadograđivao. U tom cilju uveli smo sadržaje koji Čimburijadi daju prepoznatljiv urbani karakter. Uvedena su pravila ponašanja i sretni smo što gradonačelnik kao neko ko je dokazani borac za izgradnju Zenice u svim oblastima, želi pomoći da dalje razvijemo jedinstven zenički brend. Naš je cilj registracija i brendiranje Zeničke čimburijade kao turističke atrakcije koja se neće dešavati samo jedan dan na obali rijeke Bosne, na Kamberovića polju, već će širiti lijepu priču o našem gradu i van granica BiH”, rekao je Faruk Kadrić, dugogodišnji član Foruma građana Zenice.

U znak zahvalnosti za urađeno na promociji Zenice i za podršku u programskim aktivnostima Udruženja, članovi Predsjedništva “Foruma građana Zenice” uručili su gradonačelniku Kasumoviću repliku Povelje Kulina bana.