Civilna zaštita Grada Zenica: Situacija sa vodotocima na području Zenice stabilna

Na osnovu podataka prikupljenih sa mreže automatskih hidroloških stanica na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH, trenutno se bilježi stagnacija i opadanje vodostaja na većini hidroloških stanica na slivu Une, Sane, Vrbasa, Bosne i Drine.

„Nivo rijeke Bosne opao je za 120 cm. Iako se na nekoliko mjesta u proteklom periodu rijeka Bosna izlila na Kamberovića polju, u proteklih 24 sata se povukla. Predstavnici Civilne zaštite Grada Zenice stalno su na terenu te posebno prate ključne tačke gdje bi moglo doći do eventualnog izlijevanja“, potvrdio je Adnan Čukle, iz operativnog centra Civilne zaštite Grada Zenice. Iz Agencije za vodno područje rijeke Save saopšteno je da prema meteorološkoj prognozi, nove padavine se najavljuju za danas i sutra i to u zapadnim i centralnim područjima Bosne, te na sjeveru i istoku Hercegovine.

“Bujični vodotoci na kojima može doći do povećanja vodostaja u ovom periodu su na području slivova Vrbasa i Bosne”, navodi se u izvještaju Agencije. „Naše ekipe su stalno na terenu i prate situaciju te smo spremni da odgovorimo na svaku kritičnu situaciju koja bi eventualno mogla ugroziti imovinu i život naših građana. Od početka intenzivnijih padavina osim stalnog praćenja i obilaska nismo imali intervencija“, potvrdio je Čukle. Prema meteorološkim prognozama, prestanak padavina na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH očekuje se sutra.

 

Izvor: zenicainfo.ba