“Čuvari zraka” iz Zenice: “Upitna je svrha utroška namjenskih sredstava za bolji kvalitet zraka u ZDK”

Neformalna grupa građana „Čuvari zraka“ iz Zenice je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, održala uličnu akciju u Zenici, kojom su nastojali ukazati na problematičan utrošak sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH koja se uplate Zeničko-dobojskom kantonu, a koja su namijenjena za projekte zaštite okoliša i očuvanje i poboljšanje kvalitete zraka.

Tim povodom su izdali i saopštenje za javnost, koje prenosimo u cjelosti.

Iako se Zeničko-dobojski kanton niz godina suočava sa problemom loše kvalitete zraka koja za posljedicu ima izrazito nezdrave efekte za stanovništvo, generalni utisak je da se ne radi dovoljno na rješavanju ovog problema čiji negativan uticaj uopće nije zanemariv.

Iako je u posljednje četiri godine Fond za zaštitu okoliša FBiH uplatio Zeničko-dobojskom kantonu preko 20 miliona KM za zaštitu okoliša i poboljšanje kvalitete zraka, uočene su značajne razlike između uplaćenih sredstava Fonda i ukupno utrošenih sredstava Zeničko-dobojskog kantona. U posljednje četiri godine nema evidencije o utrošku razlike sredstava za preko 2 miliona KM. U 2017. taj razlika iznosi 1.311.725,00, u 2018. godini razlika je 518.328,44 KM, u 2019. godini  -99.463,50 KM, a u 2020. godini 632.776,59 KM.

S druge strane, od ovih sredstava je u posljednje četiri godine putem javnih poziva utrošeno 5,3 miliona KM na projekte za zaštitu okoliša, upravljanje otpadom i čišćenja vodotokova. Međutim, pregledom Izvještaja Vlade ZDK o utrošku sredstava Fonda za zaštitu okoliša u 2017,. 2018. , 2019.g. i 2020. nema niti jedan značajniji projekt za smanjenje zagađenosti zraka u Gradu Zenica.

Neformalna grupa građana Čuvari zraka ističu da iznosi planiranih sredstava u Budžetu ZDK i sredstava koje uplaćuje Fond za zaštitu okoliša FBiH i onih sredstava koja se utroše za projekte iz oblasti zaštite okoliša se razlikuju i nema obrazloženja niti evidencije u koje svrhe se utroši razlika ovih sredstava, a dodatno naglašavaju da se u Izvještaju revizije učinka iz 2019.g., navodi da ZDK  nema evidencije o utrošku sredstava za smanjenje zagađenosti zraka u periodu 2016.-2018. g.

Poruka NGG „Čuvari zraka“ je jasna, novčani tok navedenih sredstava mora biti jasan i neophodno je da se aktivnije i transparentnije radi na očuvanju zraka u Zeničko-dobojskom kantonu. Naglasili su da je ova ulična akcija povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije samo početak njihovih aktivnosti, te da pozivaju građana i građanke da im se pridruže u njihovoj borbi za bolji kvalitet zraka.