Dan sigurnog interneta: Nužna stalna edukacija o načinu zaštite

Digitalna tehnologija postala je sastavni dio svakodnevnog života svih nas, ali istovremeno sa njenom upotrebom nažalost rastu i zloupotrebe ovih komunikacijskih mogućnosti, kao i rizici od njih, te je uporedo nužna i stalna edukacija o načinima zaštite.

Skrenuti pažnju javnosti na sve ovo, cilj je obilježavanja širom svijeta današnjeg Dana sigurnijeg interneta.

“Svjedoci smo nažalost svakodnevne loše komunikacije na internetu, govora mržnje, cyber nasilja i drugih oblika nasilja putem interneta, a među najčešće vrste on line nasilja u našoj zemlji spadaju vršnjačko nasilje, zatim pokušaji starijih osoba da iskoriste djecu, nakon što im se približe i slično”, navodi Mirna Hrapović, projektni asistent Centra za sigurni internet u BiH, napominjući da ovakvih slučajeva nažalost ima dosta u našoj državi, ali da u ovom Centru rade na tome da se ovi počinioci otkriju i kazne.

“Kako postoje pravila lijepog i normalnog ponašanja u stvarnom životu, tako pravila ispravnog ponašanja postoje i na internetu i njih moramo poštivati, da bi  internet postao ljepše i sigurnije mjesto za sve nas”, poručuju iz Centra za sigurni internet u BiH, ističući da se posebna pažnja mora posvetiti djeci i razgovoru s njima o tome šta rade kada su on line, na koji način i sa kime komunciraju, te učiti ih pravilnom ponašanju i na internetu, a ako uoče bilo kakvu sumnjivu situaciju, da na nju ukažu roditeljima, koji trebaju dalje djelovati shodno toj situaciji.

Na web platformi ovog Centra, napominju iz njega, zainteresovani mogu naći više informacija i savjeta o tome kako sigurnije koristiti internet, te prijaviti eventualne neželjene ili neprimjerene sadržaje, a putem besplatne telefonske linije uz profesionalne savjete, omogućen je i razgovor sa psihologom.
Izvor: zenicainfo.ba