Deponija Mošćanica proteklu godinu završila sa nikad boljim rezultatima

Regionalna deponija „Mošćanica“ završila je proteklu poslovnu godinu sa nikada boljim rezultatima.

Deponovane su rekordne količine otpada što je dovelo do ostvarivanja velike finansijske dobiti koja će biti preusmejerna u realizaciju kapitalnog projekta-izgradnju nove odlagališne kasete.

Poslovanje regionalne deponije Mošćanica u 2019. godini može se ocijeniti kao najuspješnije do sada, riječi su direktora, a ovu konstataciju potkrepljuje konkretnim podacima.

„Na deponiju je odloženo više od 68 000 tona komunalnog i 5 000 tona građevinskog neopasnog otpada.Ostvarena je značajna dobiti koja će biti utrošena za investiranje u izgradnju nove odlagališne kasete, što je preduslov za daljnji rad deponije na kojoj se sve više primjećuje nedostatak prostora za odlaganje otpada“, kaže direktor RD „Mošćanica“ Emir Zukić.

Osim ovih pokazatelja protekla godina obilježena je realizacijom projekta izgradnje uređaja za prečišćavanje deponijskog filtrata. Implementacija drugog projekta, izgradnje odlagališne kasete, urađene su sve pripremne radnje.

„Mi smo zbog komplikovane procedure, dobijanja okolinskih dozvola i slično, izgubili više od 3 godine na realizaciju ovog projekta. Kako je potrebna dokumentacija pribavljena, kao i većina potrebnih sredstava, a riječ je o investiciji u iznosu od 2.500,000 konvertibilnih maraka, stekli su se svi preduslovi za raspisivanje javnog konkursa za izbor izvođača radova, kao i nadzornog tijela, što će se ubrzo i dogoditi“, rekao je Zukić.

 

Izvor: zenicainfo.ba