Devastirani put u Kovanićima zamijenjen novim

Jučer (17. septembra 2020. godine) okončani su radovi na asfaltiranju devastiranog puta kroz selo Kovanići.

Mještanima je sada na raspolaganju 810 metara saniranog i asfaltiranog puta.

Početak dionice je odvojak sa lokalne ceste M17 – Kovanići – Begov Han, a kraj dionice je kod šehidske česme u Gornjim Kovanićima.

Cijela dionica presvučena je asfaltnim slojem BNS 22 debljine 7 cm, dok prosječna širina puta iznosi 3 metra.

Nakon okončanog otvorenog postupka javne nabavke za izvođača je odabrana firma “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica.

Realizaciju ovog projeka finansirao je Grad Zenica, sredstvima u iznosu od 68.062,41 KM sa uračunatim PDV-om.

 

Izvor: zenica.ba