Direktor Ureda INL-a u BiH Stephen T.Glaser u posjeti Upravi policije MUP-a ZDK

U posjeti Upravi policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona boravio je direktor Ureda INL-a Stephen T.Glaser (Ured za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a).

Tom prilikom je gospodin Glaser uručio policijskom komesaru Semiru Šutu donaciju koja sadrži sredstva za dezinfekciju koja će koristiti za zaštitu zdravlja policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona prilikom obavljanja svojih redovnih poslova.

Takođe na sastanku je razgovarano o rezultatima rada Uprave policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, modalitetima saradnje sa Uredom INL-a i ICITAP Programom u BiH kao i o modalitetima provođenja predstojećeg konkursa za prijem novih policijskih službenika.

Komesar Šut je iskoristio priliku i zahvalio se na kontinuiranoj i značajnoj pomoći koju Vlada SAD-a putem Ambasade SAD-a u Sarajevu Ureda INL-a i ICITAP Programa pruža policiji u Zeničko-dobojskom kantonu i Bosni i Hercegovini, te time doprinosi jačanju ukupne stabilnosti i osposobljenosti policije da odgovori na najteže izazove.