Do mora još 10 kilometara, cesta do Neum gotova do sezone

Do potpunog završetka ceste Stolac – Neum preostalo je još manje od 11 kilometara koji se posljednjih mjeseci grade punom parom na dionici Hutovo – Cerovica – Stolovi.

U kompaniji „Ceste Federacije BiH“ vjeruju da će radovi na ovoj dionici biti završeni onako kako je to predviđeno ugovorom i da će, zapravo, cesta u cijeloj svojoj dužini od 36 kilometara do početka sljedeće turističke sezone biti stavljena u funkciju.

– Zaista vjerujemo u to, jer za sada duž cijele trase na toj posljednjoj dionici nema naznaka da bi moglo biti kašnjenja. Eventualno, kašnjenja može biti na priključnoj cesti od Hutova, gdje se radi rekonstrukcija stare ceste. No, glavni pravac prema Neumu, kako stvari stoje, bit će izgrađen u predviđenom roku – kazao je za „Avaz“ Ljubo Pravdić, direktor JP „Ceste FBiH“.

Potvrdio nam je da su uveliko otpočele aktivnosti na izgradnji obilaznice kod Stoca. Podsjetimo, rješenje za obilaznicu je podržala i Svjetska banka, koja je to uvrstila i odobrila u okviru cijelog projekta izgradnje ceste Stolac – Neum.

S obzirom na to da je Općina Stolac to rješenje trebala uvrstiti u svoj prostorni plan, tek nedavno je, nakon dobivanja urbanističke saglasnosti, otpočeo proces eksproprijacije.

– Taj dio ide nešto sporije, ali u dogovoru s nadležnim službama Općine Stolac, obilaznicu ćemo raditi u fazama i tako ishodovati i građevinske dozvole. Sada je u fokusu dio na kojem će se graditi mostić preko Bregave i vjerujem da ćemo prve radove na izgradnji tog objekta imati najkasnije u februaru – rekao nam je Pravdić.

Povezati državu

Stolačka obilaznica je duga svega 1,3 kilometra i rok za izvođenje radova po okončanju imovinskopravnih odnosa je 10 mjeseci.

Zapravo, kako nam je to i Pravdić rekao, obilaznica će biti gotova do novembra 2022. godine, do završetka efektivnosti kredita namijenjenog za cestu koja će, napokon, povezati naš jedini grad na moru s ostatkom BiH.

Za cjelokupan projekt izgradnje ceste Stolac – Neum bit će utrošeno 88 miliona KM.

Sredstva za izgradnju ove ceste dio su programa izgradnje i modernizacije magistralnih cesta u FBiH u vrijednosti od 173 miliona KM.

Riječ je o kreditnim sredstvima Svjetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoju (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).