Donja Gračanica: Mještanima onemogućen prilaz kućama

U mjesnoj zajednici Donja Gračanica već duži period postoji problem sa dijelom puta koji onemogućava prilaz kućama.

Početak ove priče seže u 2017. godinu kada je jedan od mještana stavio ivičnjake na ulicu koja je u vlasništvu Grada. Mještani su se pobunili, a gradska uprava je reagovala. Došlo je i do tužbe od strane vlasnika koji je gradio ivičnjake, a sudskim postupkom je utvrđeno da je taj dio gradsko zemljište. No međutim, ubrzo dolazi i do novog i još većeg problema.

„Ponovo smo dobili poziv na sud 2019. godine. Bili smo na Općinskom sudu, a sudije su izlazile na lice mjesta. Molio sam ih više puta da obrate pažnju i vide činjenično stanje u kakvom se nalazimo, te da nam je onemogućen prilaz“, kazao je za Zenicainfo.ba mještanin i korisnik ovog puta, Ariz Šarić.

Trenutno je, kako tvrde mještani, dio puta koji je u vlasništvu Grada ograđen i time je spriječena prohodnost do stambenih objekata 22 člana domaćinstava koji koriste taj put. Radi se uglavnom o starijim i bolesnim ljudima, te se plaše kako niti jedno interventno vozilo u slučaju nesreće neće biti u mogućnosti da im pruži adekvatnu pomoć. Mještani navode da su se obraćali vlasniku koji je ogradio sporni dio puta, kako bi došli do rješenja problema, ali bezuspješno. Pisali su i peticiju u kojoj su prikupili preko stotinu potpisa, no ništa nije urodilo plodom.

„To se mora riješiti na neki normalan način. Da se ljudima oslobodi put, što je ljudski i logično, bez obzira na to čije je vlasništvo. Sve su to stariji ljudi i bolesni ljudi“, ističe mještatin Safet Šarić.

Uputili su molbu Gradskoj upravi Zenice da pokušaju riješiti njihov dugogodišnji problem jer je to ipak u njihovom vlasništvu.

 

Izvor: zenicainfo.ba