Eko forum Zenica: Poziv na javnu raspravu za izdavanje okolinske dozvole ArcelorMittal-u

Eko forum Zenica, u saradnji sa Gradskom upravom i Federalnim ministarstvom okoliša i turizma organizuje javnu raspravu o podnesenom zahtjevu privrednog društva ArcelorMittal d.o.o. Zenica za ponovno izdavanje okolišne dozvole u Velikoj sali Grada Zenica, u ponedjeljak, 10. januara 2022. godine s početkom u 12:00 sati.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma stavilo je na uvid Dopunjeni zahtjev privrednog društva ArcelorMittal d.o.o. Zenica za ponovno izdavanje okolišne dozvole.

Tekst dopunjenog zahtjeva dostupan je na web stranici Ministarstva. Primjedbe na dopunjeni Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole mogu se dostaviti Ministarstvu u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana javnog objavljivanja, odnosno do 14. januara 2022. godine.

Kako se radi o pogonima i postrojenjima koja imaju značajan utjecaj na okoliš u Zenici, pozivamo vas da učestvujete u ovoj javnoj raspravi, kako bi se otklonile sve nedoumice, dali odgovori na otvorena pitanja i kako bi nova okolinska dozvola osigurala dosljedno provođenje okolišnih propisa Federacije BiH uz kontinuitet metalurške proizvodnje.