EPBiH: U naredne tri godine investicije od 1,65 milijardi KM

Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine usvojila je Plan poslovanja za period 2021.- 2023. godina. Planom su predviđena ulaganja u iznosu milijardu i 658 miliona KM.

S ciljem izgradnje novih i zamjenskih proizvodnih kapaciteta u planskom periodu bit će intenzivirane aktivnosti u okviru kapitalnih investicija.

Prioritetni projekti, s  početkom izgradnje u 2021. godini, su Blok 7  u TE „Tuzla“ i mHE na Neretvici FAZA IA, kao i nastavak izgradnje HE Vranduk, te projekti HE Janjići, HE Una Kostela – Aneks i VE Vlašić.

Ukupna investiciona vrijednost  planiranih projekata je 4,23 milijarde KM, a na  period 2021.- 2023. godina odnosi se 1,02 milijardi KM. Cilj je da do kraja trogodišnjeg perioda VE “Podveležje” i mHE na Neretvici – I  faza budu u pogonu.

Ukupna ulaganja u djelatnost proizvodnje planirana su u obimu 345,2 miliona KM, u djelatnost distribucije 206,4 miliona KM i djelatnost snabdijevanja i trgovine 5,4 miliona KM.

Za dokapitalizaciju rudnika uglja planirano je 70 miliona KM.

U oblasti proizvodne djelatnosti ističu se projekti izgradnje postrojenja za odsumporavanje na Bloku 6 u TE „Tuzla“ i Bloku 7 u TE „Kakanj“. Pored toga, planirana je revitalizacija Bloka 6 u TE „Tuzla“ i Boka 7 u TE „Kakanj“, te sanacija betonske obloge u HE Jablanica.

Po Planu, u trogodišnjem periodu, JP Elektroprivreda BiH će proizvesti 18.433 GWh električne energije i izvršiti nabavku 13,9 miliona tona uglja. Planirano je i  povećanje proizvodnje i prijema energije iz obnovljivih izvora u odnosu na 2020. godinu.

Očekuje se da će kompanija pozitivno poslovati u sve 3 planske godine te zadržati neophodni nivo likvidnosti i pored povećanja odliva za ulaganja i povrat kredita.

Strateški  ciljevi Elektroprivrede BiH u narednom periodu su usklađivanje rada termoblokova sa nacionalnim planom redukcije emisija (NERP), donošenje odluka vezanih za razvoj, kapitalna ulaganja i prestrukturiranje rudnika uglja, prestrukturiranje EPBiH i ispunjavanja novih uloga na liberalnom maloprodajnom tržištu djelatnosti distribucije i snabdijevanja.