FBiH u aprilu 2021. posjetilo 20.764 turista

Ukupan broj dolazaka turista u Federaciju BiH u aprilu 2021. godine iznosio je 20.764, što je 27 puta više u odnosu na april 2020. godine, a u odnosu na mart 2021. godine manje za 16,7 posto. Učešće domaćih turista je 58,2 posto, a stranih turista 41,8 posto.

Ukupan broj noćenja turista u aprilu 2021. godine u FBiH iznosio je 42.502, što je 10 puta više u odnosu na april 2020. godine, a u odnosu na mart 2021. godine manje za 16,8 posto.Učešće domaćih turista je 51 posto, a stranih turista 49 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj, sa učešćem od 94,6 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (24,6 posto), Srbije (16,1 posto), Hrvatske (12,3 posto), Turske (5,6 posto) i Crne Gore (3,7 posto), što je ukupno 62,2 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 37,8 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u aprilu 2021. godine iznosio je 23.817, što je za 308,3 posto više u odnosu na april 2020. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 6,4 posto.