Federalni sanitarni inspektori do danas izrekli 32.670 rješenja o izolaciji

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost s najnovijim podacima o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno sa 6.5.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Podsjećamo, od 15.3.2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

Zaključno s danom 6.5.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 32.670 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica iz nove Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24.4.2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 611 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 394 rješenja o izolaciji, te 183 rješenja za vozače, 12 rješenja za pogranične i 22 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 3.641 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 367 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 57 lica kojim su sanitarni inspektori RS-a tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu, te podatke o rješenjima za 292 vozača koji imaju prebivalište u FBIH. Inspektorat Brčko Distrikta nije izdao ni jedno rješenja o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 465 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 26.576 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Obavještavamo osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

Pozivamo sve subjekte kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 154 omogućen rad, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te obavještavamo da će, kako federalne, tako i nadležne kantonalne inspekcije u zajedničkim aktivnostima biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja datih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja stanovništva”, saopštio je direktor Anis Ajdinović.

Tabela: Pregled broja rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/ograničenju kretanja van mjesta boravka/izolaciji izdatih od strane federalnih sanitarnih inspektora na dan 6.5.2020. po kategorijama lica u prekograničnom prometu

GRANIČNI

PRIJELAZ

I(izolacija) V(vozači) PO(pogranični promet) PR(prekogranični radnici) UKUPANBROJ RJEŠENJA

GP IZAČIĆ

86 13 0 0 99
GP KAMENSKO 15 16 0 5 36
GP ORAŠJE 175 35 0 0 210
GP BIJAČA 9 61 0 8 78
GP BOSANSKI ŠAMAC 11 48 1 0 60
GP GORICA 4 6 0 3 13
GP VELIKA KLADUŠA 77 1 0 0 78
GP DOLJANI 3 0 3 1 7
GP OSOJE 4 0 0 3 7
GP BOSANSKO GRAHOVO 8 1 0 1 10
GP IVANICA 0 2 0 0 2
GP NEUM I 0 0 0 0 0
GP NEUM II 2 0 2 1 5
GP ČEPIKUĆE 0 0 6 0 6
UKUPNO: 394 183 12 22 611

 

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

 

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: [email protected]

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.