Forum građana Zenice realizovao projekat “Ne bacaj otpad-iskoristiv je”

„Ne bacaj otpad – iskoristiv je“ projekat je kojeg je u protekla tri mjeseca realizovao Forum građana Zenice, a u cilju podizanja javne svijesti o neophodnosti učešća svih građana, odnosno svakog od nas, u zbrinjavanju komunalnog otpada.

Forum građana Zenice, uz podjelu promotivnog matarijala o zbrinjavanju – otpada, proveo je i istraživanje među zeničkim javnim komunalnim preuzećima, uključujući i Udruženje poslodavaca komunalne privrede.

“Zaključili smo da imamo puno nedovršenih procesa usklađivanja naših zakona u ovoj oblasti sa zakonom Evropske unije, što nas sprečava da povučemo sredstva i da se reorganizujemo u tom poslu, jer tu je velika prilika i mogućnost za nevladin sektor da svojim aktivnostima pomogne građanima da učestvuju u tom procesu, koji je sad potpuno isparčan”, navodi Muhsin Ibrahimagić, voditelj ovog projekta Foruma građana Zenice, ističući da je stoga nužno razviti integralno upravljanje otpadom .

Istraživanje je polučilo i preporuke, koje je Forum građana Zenice uputio nadležnima.

“Među najvažnijim preporukama je prije svega što prije normativno uskladiti proces integralnog upravljanja komunalnim otpadom, potom naša preporuka je da se organizuju i mini regije za grupe općina, gdje bi se formirale pretovarne stanice, što bi znatno podiglo efikasnost u fazi prikupljanja i pojeftinio prevoz do mjesta prerade i odlaganja, a smatramo i da bi trebalo uvesti i kontinuiranu kampanju podizanja kolektivne svijesti građana, organizovanim aktivnostima o neophodnosti učešća u zbrinjavanju otpada na savremen i pristupačan način”, ističe Muhsin Ibrahimagić iz Foruma građana Zenice.

 

Izvor: zenicainfo.ba