FOTO: U Zenici obilježen Međunarodni dan sestrinstva

„Sestrinstvo – glas da povede: vizija zdravstva budućnosti“ naziv je ovogodišnje teme u okviru obilježavanja 12. maja, Međunarodnog dana medicinskih sestara-tehničara, koje svake godine organizuje Udruženje hitnih/urgentnih medicinskih tehničara, a pod pokroviteljstvom Fondacije „Fami“.

Tim povodom, uprkos pandemiji koronavirusa, u holu Shopping centra „Džananović“ u Zenici održana je BLS vježba i podjela brošura za građane, kao i učenike Medicinske škole.

„Poruka Međunarodnog dana sestrinstva je ‘Ako si spasio jedan život heroj si, ako si stotinu sigurno si medicinska sestra’. Udruženje UHUMT organizovalo je vježbu BLS, tj. zbrinjavanje životno ugroženih pacijenata koja se sastoji od mjera reanimacije uz upotrebu automatskog vanjskog defibrilatora“, kazala nam je Selma Čajdrić, diplomirana medicinska sestra i predsjednica UHUMT.

Zeničko-dobojski kanton okuplja oko 2.250 medicinskih sestara, tehničara i babica. Medicinske sestre – tehničari su najbrojniji zdravstveni radnici u svakom zdravstvenom sistemu, a u svijetu ih ima preko 30 miliona, dok u Bosni i Hercegovini oko dvadesetak hiljada.

„Nakon završene medicinske škole naše školovanje se ne završava i potrebna je kontinuirana edukacija, usavršavanje i ulaganje u profesiju s ciljem pružanja što boljeg kvaliteta usluga i poboljšanja zdravlja građana Bosne i Hercegovine“, istakla je Čajdrić.

Svjetska zdravstvena organizacija je 2020. godinu proglasila godinom medicinskih sestara, obzirom na sav doprinos, žrtvu i rad tokom svog radnog vijeka, a naročito tokom pandemije koronavirusa koji je zahvatio cijeli svijet.

 

Izvor: zenicainfo.ba