Globalno istraživanje Save the Children “Zaštitimo generaciju”

Pandemija COVID-19 utjecala je na milione ljudi širom svijeta. Ljudsko zdravlje je ugroženo, svakodnevni životi porodica su poremećeni zbog različitih mjera, socijalnog distanciranja ili višemjesečnih blokada kretanja. Pandemija je utjecala na sve, ali posebno na djecu i njihova osnovna prava na obrazovanje te zdravstvenu zaštitu.

Pandemija COVID-19 je utjecala i na našu zemlju i njene stanovnike. Epidemija koronavirusa poremetila je svakodnevni život cijele jedne generacije djece u Bosni i Hercegovini. Djeca iz oba BH entiteta se trenutno suočavaju sa teškoćama online nastave, i povratku u škole pod posebnim mjerama zaštite, a njihove porodice i obrazovni radnici suočavaju se sa velikim izazovima da im pruže potrebnu podršku.

Zbog različitih mjera prouzrokovanih pandemijom, koje su se donosile širom svijeta  protekih šest mjeseci, sprovedeno je globalno istraživanje, najveće ikad ove vrste, od strane organizacije Save the Children. Istraživanje je sprovedeno kako bi se razumjeli pravi utjecaji koji COVID-19 ima na život djece i njihovih staratelja.  Procjenjuje se da je pandemija COVID-19 prouzrokovala najveće izvaredno stanje u obrazovanju u istoriji, sa 9.7 miliona djece koja se nisu vratila školovanju ove godine.

Rezultati istraživanja su objavljeni u Save the Children izvještaju pod nazivom “Zaštitimo generaciju” i pokazuju da je pandemija COVID-19  rezultirala  razarajućim utjecajem na obrazovanje djece koja potiču iz siromašnih područja te proširila jaz između bogatih i siromašnih.

 Globalno istraživanje  između ostalog otkriva :

  • 90% domaćinstava ili devet od deset domaćinstava izgubilo je više od pola primanja zbog pandemije, i imalo poteškoće u pristupu zdravstvenoj zaštiti;
  • Nasilje u obitelji se se udvostručilo: tokom zatvaranja škola, broj prijavljenih slučajeva nasilja u obitelji porastao je na 17% za razliku od 8% dok su djeca redovno išla u školu;
  • Više od dvije trećine domaćinstava (oko 62%) susrelo se sa poteškoćama u nabavci prehrambenih namirnica, tokom pandemije uslovi pružanja adekvatne ishrane sa raznovrsnim hranjivim namirnicama članovima porodica su otežani;
  • 45% ispitanika iz siromašnih domaćinstava imalo je poteškoće prilikom plaćanja medicinskih potrepština tokom pandemije;
  • Više od 1,5 biliona djece je pogođeno zatvaranjem škola. Tokom izolacije dvije trećine djece nije imalo nikakvog kontakta sa nastavnicima; 80% djece smatralo je da je učilo malo ili ništa tokom zatvaranja škola;
  • Više od 83% (osam od desetero djece) izrazilo je pojavu negativnih osjećanja tokom pandemije.

Navedeni podaci šalju jasnu poruku da je COVID -19 pandemija proširila već postojeće razlike među ljudima. Najvećoj marginaliziranoj i najosjetljivijoj populaciji – djeci dosadašnja borba da ostanu zdrava, sigurna, idu u školu, postala je još izražajnija proteklih mjeseci. Postoji prava opasnost da se poništi napredak iz oblasti dječje zaštite koji je građen proteklih 20 godina naglašavaju iz Save The Children organizacije.

Istraživanje Save The Children je uključilo više od 8 hiljada djece između 11 i 17 godina i više od 17.500  hiljada odraslih iz 37 zemalja svijeta. Većina ispitanika su iz Azije (45%), Istočne i Sjeverne Afrike (20%), Latinske Amerike (14%), Bliskog istoka (10%), Zapadne i Centralne Afrike (8%).