Gorivo nikad skuplje, struka preporučuje privremene suspenzije akcize

Cijena litra goriva u BiH trenutno je za oko 0,60 KM viša u odnosu na isti period prošle godine. Do sada je rekordna cijena bila iz 2008. godine, kada je litar dizela iznosio 2,56 KM.

Prema podacima mobilne aplikacije Federalnog ministarstva trgovine “FMT FBIH oil info”, zabilježena je i rekordna cijena benzina 98. Cijena u Sarajevu varira od 2,56 do 2,76 KM, u Tuzli od 2,51 do 2,76 KM, u Zenici od 2,46 do 2,66 KM, Mostaru od 2,56 do 2,66 maraka za litar goriva.

Gledajući cijene i situaciju u zemljama regije, čini se da je i BiH sve bliže cijeni goriva od 3 KM.

gorivo cijene

 

Ekonomski analitičar Faruk Hadžić smatra da bi država trebala privremeno suspendovati naplatu akciza na gorivo.

“Nivo cijena goriva u Bosni i Hercegovini već sada je zabrinjavajući i vrlo je moguće da će dodatno rasti u narednom periodu. Zbog visoke cijene goriva, doći će do dodatnog pritiska na rast cijena i drugih proizvoda i usluga, što će samo još više potaknuti inflaciju – rast cijena”, poručio je on.

Kratkoročno, Hadžić rješenje vidi u privremenoj suspenziji člana 17. Zakona o akcizama u BiH, kako bi se naplata akciza na gorivo suspendovala na tri mjeseca sa mogućnosti produženja na još tri mjeseca ako bude potrebe.

“Dugoročno, a to sam predlagao prije nekoliko godina, može se uvesti “varijabilna akciza” na gorivo, koja bi se povećavala / smanjivala zavisno od kretanja nafte na svjetskom tržištu. Koncept varijabilne akcize ću pripremiti i objasniti u narednim sedmicama”, smatra on.

Dodaje da akcizu ne treba miješati sa putarinama za ceste i autoceste, koje se također naplaćuju po litri goriva. One svakako, većinski idu namjenski za posebne podračune.

“Akciza ide isključivo u tekuću budžetsku potrošnju, bez bilo kakve jasne namjene utroška. Suspenzijom ovog člana, cijena goriva u BiH bi se odmah smanjila između 0,35 KM (dizel) – 0,47 KM (motorni benzin 98) po litri goriva”, ističe Hadžić.

Inače, Zakonom o akcizama u BiH, akciza na naftne derivate plaća se po litru derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi +15°C, i to za:

a) bezolovni motorni benzin 0,35 KM;

b) dizel-gorivo i ostala gasna  ulja 0,30 KM;

c) petrolej (kerozin) 0,30 KM;

d) lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,45 KM;

e) biogoriva i biotečnosti 0,30 KM.

Putarina kao vrsta indirektnog poreza plaća se u ukupnom iznosu od 0,40 KM/litru , od čega je:

a) 0,15 KM po litru derivata, odnosno kilogramu tečnog naftnog gasa za puteve, i

b) 0,25 KM po litru derivata (od čega se 0,20 KM izdvaja za izgradnju autoputeva i

0,05 KM za izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva).

Putarina se ne plaća za petrolej (kerozin) i lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS).

U nastavku pogledajte podatke prosječne maloprodajne cijene naftnih derivata od janura 2021. do januara 2022. godine.

gorivo

gorivo tabela