Grad Zenica i ZEDA učestvovali na partnerskom sastanku u okviru AGORA projekta

Obzirom da je Grad Zenica počeo u 2020. godini implementaciju projekta „Advancing innovative coGeneration Options for Reintegrating local Assets“ pod akronimom „AGORA“ u kojem ima status partnera, a Zenička razvojna Agencija ZEDA status pridruženog partnera, kontinuirano se nastavljaju aktivnosti na ovom projektu.

Naime, 21.07.2021. godine održan je mjesečni sastanak na kojem su prisutni bili predstavnici Grada Zenica i Zeničke razvojne agencije ZEDA. Na sastanku se razgovaralo o prethodnom izvještajnom periodu, AGORA platformi koja je u fazi pripreme, kao i AGORA priče iz Kišinjeva, glavnog grada Moldavije.

Na sastanku je također prezentirana platforma koja detaljno objašnjava INTERREG Danube Transnational Programme – Dunavskog Transnacionalnog Programa, tematske prioritete, te geografska područja svih 28 partnera i 14 pridruženih partnera zemalja (Rumunija, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Češka Republika, Belgija, Italija, i druge), te 10 gradova.

http://www.interreg-danube.eu/

Na održanom sastanku predstavljen je Newsletter – ljetni bilten za 2021. godinu koji sadrži lokalne priče urbane regeneracije – AGORA WALKS, te projekte opremanja 10 gradova u Dunavskoj regiji boljim znanjem i inovativnim instrumentima administrativne politike za uvođenje slobodnog/nedovoljno korištenog prostora u urbanim gradovima.

http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/newsletters/6288

AGORA ima za cilj  da se projektom koristi evropska ekspertiza, kreativnost i lokalni kontekst u svrhu prevazilaženja ograničenja postojeće legislative, kao kulturoloških i konceptualnih razlika između gradskih administracija i drugih aktera u lokalnoj zajednici.

Vrijednost projekta je 2.242.623,51 EUR i implementira se u periodu od 01.06.2020. godine do 30.11.2022. godine, odnosno 30 mjeseci.