Grad Zenica kontinuirano aplicira ka višim nivoima i fondovima da bi obezbijedio dodatna sredstva za unapređenje zaštite okoliša

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH podržao je realizaciju pet projekata iz oblasti zaštite okoliša s kojima su Služba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove i Služba za privredu i upravljanje razvojem Grada Zenica aplicirale za finansijska sredstva.

Radi se o projektima „Izgradnja kanalizacionog sistema na području sliva Babina rijeka, Zenica – II faza“, „Urbani otok – Londža“, „Izgradnja dijela fekalne kanalizacije Putovići“, zatim „Zvona za selektivno prikupljanje otpada“ te „Utopljavanje zgrade Techno Parka“.

Svaki projekat ima svoj dinamički plan, koji se obavezno dostavlja donatoru.

Projekti se realizuju u omjeru 60 posto sredstava od ukupne vrijednosti projekta osigurava Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, a iznos od 40 posto Grad Zenica.

Jedan od prioriteta u radu Gradske uprave Zenica sa mnom na čelu je zaštita okoliša. Naše službe kontinuirano apliciraju ka višim nivoima vlasti i drugim organizacijama kako bismo obezbijedili dodatna sredstva za realizaciju projekata kojim će se poboljšati stanje u oblasti okoliša“, rekao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Ukupan iznos sredstava odobrenih Gradu Zenica od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH je 476.100 KM.

U 2020. godini za realizaciju projekata iz oblasti zaštite okoliša utrošeno je cca 1.150.000,00 KM.

 

Izvor: zenica.ba