Grad Zenica realizovao blizu stotinu projekata iz oblasti energetske efikasnosti

Ulaganje u energetsku efikasnost, kao zbir mjera čiji je cilj korištenje minimalno moguće količine energije, a da nivo udobnosti ostane očuvana, donosi brojne benefite. Naime, istovremeno se smanjuju gubici u vidu toplote prostora ali i finansijski gubici, dok zagrijavanje prostorija postaje ekološki prihvatljivije.

Kako je poznato, neefikasno korištenje energije u kombinaciji s trendom stalnog rasta cijena energenata sve više opterećuje domaćinstva, naročito ona s niskim primanjima.

Iz tog razloga, Grad Zenica posljednjih godina uspješno realizuje projekte sufinansiranja postavljanja termo-izolacionih fasada na objektima kolektivnog stanovanja. Cilj je pružanje sistemske pomoći građanima u poboljšanju energetske efikasnosti stambenih zgrada što u konačnici doprinosi ljepšem izgledu grada, manjoj potrošnji energenata i emisiji štetnih plinova.

U 2017. godini finalizirani su radovi izrade termo-izolacione fasade na 4 objekta, za što je utrošeno 125.761,96 KM. Nastavkom projekta u 2018. godini Grad Zenica je, pored sufinansiranja postavljanja termo-izolacionih fasada, s ciljem uklanjanja opasnog azbestnog otpada i propisnog zbrinjavanja istog, sufinansirao i projekte zamjene krovova izrađenih od azbestnih ploča. Za izradu termo – izolacione fasade na 5 objekata i zamjenu krova izrađenog od azbestnih ploča na 13 lokaliteta utrošeno je 216.156,85 KM.

Značaj projekata koji su sufinansirani od strane Grada Zenica prepoznali su i građani što je u konačnici rezultiralo sa 7 uspješno realizovanih projekata zamjene termo-izolacione fasade i 21 projekta zamjene krovova izrađenih od azbestnih ploča u 2020. godini. Za sufinansiranje ovih projekata utrošeno je 362.639,49 KM.

Evidentno povećanje interesovanja građana, razlog je što će Grad Zenica na čelu sa gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem, koji je i bio zagovornik ovih projekata, ove godine nastaviti kontinuitet u poboljšanju energetskih karakteristika i izgleda stambenih objekata, sve kako bi uslovi života građana bili bolji.

Projekti poboljšanja energetskih karakteristika objekata su pored objekata kolektivnog stanovanja realizirani i na nekoliko javnih objekata, poput “Hrvatskog doma Kralj Tomislav”,  vrtića „Pinokio“ i „Dunja“ i „Doma mladih“. Ukupan novčani iznos investiran u projekte energetske efikasnosti je 740.930 KM, od čega su 325.346 KM sredstva Grada Zenica.

Proteklih godina Grad Zenica investirao je i 542.019,33 KM za poboljšanje energetskih karakteristika objekata na čak 16 društvenih domova-domova mjesnih zajednica na području našeg grada..

Prepoznavajući prednosti ostvarene provođenjem mjera poboljšanja energetske efikasnosti, Grad Zenica realizovao je aktivnosti izmjene stolarije, portala i izloga na poslovnim prostorima u užem dijelu grada, u ulicama Maršala Tita i M.S.Serdarevića, kao i na poslovnim prostorima na kompletnoj zapadnoj strani stadiona Bilino polje, za što je utrošeno 140.107,15 KM.

U cilju postizanja kontinuiteta u realizovanim aktivnostima u periodu 2019. i 2020. godine, sanirani su, renovirani i zamijenjeni krovovi na poslovnim prostorima vlasništvo Grada Zenica u ulicama M. S. Serdarevića i Željeznička (MZ Blatuša) u ukupnom iznosu od 51.480 KM.

Kao primjer pozitivnog rezultata provođenja mjera poboljšanja energetske efikasnosti moguće je navesti “Hrvatski dom Kralj Tomislav” sa prosječno ostvarenim smanjenjem potrošnje električne energije u iznosu od 11% i smanjenje troškova potrošnje vode u iznosu od 13% u peridu 2017-2019. godina. Pozitivni rezultati ostvareni su u vrtiću “Pinokio” uz smanjenje prosječnih troškova električne energije u period 2017. -2020. godina za 24,7% i troškova grijanja u istom periodu za 23,2%.

Predstavljenim projektima, Grad Zenica značajno je poboljšao energetske karakteristika objekata bitnih za život i rad građana, što će naravno nastaviti u narednim godinama. Povećano interesovanje građana i prepoznatljivost projekata iz oblasti poboljšanja energetske efikasnosti razlozi zu za planiranjem utrošaka novčanih sredstava u naveden svrhe za 2021. godinu.

Ovom prilikom pozivamo građane da se prijave na Javni poziv je objavljen na službenoj stranici Grada Zenica (www.zenica,ba) ali ih pozivamo i da u svom svakodnevnom životu naprave odabire koji vode ka boljoj energetskoj efikasnosti, a u koji će imati višestruke pozitivne efekte po elemente okoliša.