Grad Zenica u saradnji sa UNDP-om dobio prva dva solarna stabla

Gradska uprava Zenice uspješno realizuje još jedan projekat sa svojim međunarodnim partnerima.

U okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH” kojeg realizuje UNDP, a u kojem Grad Zenica učestvuje kao partnerska jedinica lokalne samouprave, u februaru prošle godine u Velikoj sali Grada Zenica organizovan je prvi forum građana. Tom prilikom građani su predlagali različite projekte iz raznih oblasti javnih potreba i glasali za iste. Među prva tri projekta koji su osvojili najveći broj glasova građana na forumu našao se projekat postavljanja solarnih klupa.

Prvobitno je zamišljeno da se ove klupe postave na lokaciji Kameni spavač. Međutim,  prilikom podnošenja aplikacije prema UNDP-u, Grad Zenica utvrdio je, da bi kvalitetnije rješenje bilo postavljanje solarnih stabala, s obzirom da ista transformišu veće količine energije i time zadovoljavaju veći broj korisnika, pa je takvim projektom u konačnici opredijelila svoju aplikaciju, proširujući ga i na lokaciju Kamberovića polje. U međuvremenu, saznavši da je lokacija Kameni spavač tehnički nepodobna za postavljanje solarnog stabla, u dogovoru sa UNDP-om kao sufinasijerom ovog projekta, za novu lokaciju određeno je mjesto u neposrednoj blizini dječijeg igrališta kod “Kineskog zida”.

Radi se o projektu koji se realizuje po principu sufinansiranja od strane UNDP-a i Grada Zenica u omjeru 70:30 posto sredstava od vrijednosti projekta.

Ovo je još jedan od projekata koji će Zenicu, kako u smislu njenog urbanog izleda, tako i u smislu poboljšanja kvaliteta življenja, značajno približiti modernim evropskim gradovima, što naši građani neupitno zaslužuju. U budžetu Grada Zenica predviđena su sredstva za nabavku još nekoliko tzv. smart solarnih klupa koje će biti postavljene na više lokacija zu gradu. Nažalost, problem u JKP Zenicatrans – prevoz putnika uticao je, da je trenutno u drugom planu realizacija projekta izgradnje šest – sedam smart autobusnih stajališta kakva možemo vidjeti u evropskim centrima ali sigurno je da od toga nećemo odustati. Nastavit ćemo sa implementacijom projekata koji će doprinijeti smanjenju zagađenja u našem gradu, što je sve zajedno sastavni dio projekta Zelenih gradova, gdje smo prvi grad u BiH koji je ušao u taj projekat”, izjavio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.