Gradonačelnik Fuad Kasumović na radionici o ulozi socijalne zaštite u integrisanom modelu pripravnosti i odgovora u vanrednim situacijama

U Zenici je počela dvodnevna radionica pod nazivom „Uloga socijalne zaštite u integrisanom modelu pripravnosti i odgovora u vanrednim situacijama i izrada Procjene rizika i ugroženosti centra za socijalni rad sa fokusom na socijalnu ugroženost stanovništva od katastrofa“.

Radionicu je organizovao Savez socijalnih radnika Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu projekta „Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID-19 u Bosni i Hercegovini“, u partnerstvu sa UNICEF-om u BiH i uz finansijsku podršku USAID-a u BiH.

Radionici prisustvuju članovi pet radnih grupa koje su imenovane od strane načelnika/gradonačelnika lokalnih zajednica koje učestvuju u projektu.

Grad Zenica podržao je realizaciju projekta potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju za unapređenje sistema socijalne i dječije zaštite sa ciljem prevazilaženja posljedica pandemije virusa Covid-19 sa UNICEF-om u Bosni i Hercegovini.

Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović je naveo: ”Pandemija korona virusa nas je suočila sa mnogo izazova na koje smo morali da odgovorimo, a pri tome nemajući protokole o postupanjima u takvim situacijama. Kroz ovu ali i druge situacije prirodnih i drugih nesreća trebalo bi da smo naučili lekcije kako postupati u tim situacijama. Trebamo biti iskreni i reći da nam je svima trebalo vremena da se snađemo u situaciji pandemije. Nisu postojali i dalje ne postoje jasni protokoli o postupanju u takvim situacijama.

Posebno bitan segment koji mnogi zanemaruju u takvim situacijama je socio-ekonomski, psihološki i drugi status porodica koje su posebno osjetljive u tim okolnostima. U tim situacijama institucije socijalne zaštite bi trebale da imaju poseban sistem djelovanja podrške tim porodicama. Stoga bi kroz ovaj projekat  trebalo da naučimo i izgradimo sistem postupanja i djelovanja ustanova socijalne zaštite u takvim uslovima.

Pravilno sistemsko postupanje i djelovanje je itekako bitan segment brige o građanima u uslovima prirodnih nesreća i kriznih situacija. Vidjeli smo to kroz protekle godine kada su nas zatekle poplave, klizišta, pa evo i pandemija. Shvatili smo koliko zapravo moramo biti spremni pomoći svojim građanima u tim kriznim situacijama. Stoga ako nemamo jake insitucije i jasno definisane protokole postupanja i naši građani će vrlo malo dobiti u tim okolnostima. Zato mi je zadovoljstvo da će naše institucije socijalne zaštite imati priliku u narednom periodu o tome više naučiti i to će nadam se u konačnici biti itekako korisno našim građanima.

Drago mi je da je Zenica domaćin prve obuke i svakako ste dobro došli u naš grad. Otvoreni smo i za svaku drugu saradnju sa našim ustanovama i preduzećima, kao i Gradskom upravom.”

Tokom radionice bit će obrađeno nekoliko tema, neke od njih su koncept smanjenja rizika od katastrofa i globalni okvir multisektorskog upravljanja rizicima, uloga socijalne zaštite u konceptu smanjenja rizika od katastrofa te značaj procjene rizika i njena struktura.

 

Izvor: zenica.ba