Gradonačelnik Kasumović uputio prijedlog za zakazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović uputio je danas prijedlog predsjedavajućoj Gradskog vijeća Zenica Dijani Bešić za zakazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća. Prijedlog je upućen u skladu sa odredbama člana 85. i člana 86. stav (2) Poslovnika Gradskog vijeća.

“S obzirom da do dana podnošenja ovog prijedloga nije usvojen Prijedlog budžeta Grada Zenica za 2020. godinu s opredjeljujućom odlukom o izvršavanju istog budžeta, opravdanim smatram prijedlog za zakazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća Zenica”, kaže gradonačelnik Kasumović.

Zbog činjenice da nije usvojen Budžet Grada Zenica za 2020. godinu, niti Odluka o privremenom finansiranju Grada Zenica za period 01.01. – 31.03.2020. godine, do usvajanja jednog od navedenih akata, a prema odredbama člana 35. i člana 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, nije moguće izvršavati rashode i izdatke vezane za 2020. godinu, u bilo koju svrhu, izuzev otplate duga.

Shodno navedenim članovima 35. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, nedonošenje budžeta, kao ni odluke o privremenom finansiranju, za posljedicu ima sljedeće:

  • nemogućnost funkcionisanja Grada kao jedinice lokalne samouprave, odnosno nemogućnost finansiranja svih poslova, funkcija i programa iz nadležnosti Grada (izuzev otplate duga, nastalog u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16)),
  • nemogućnost izmirenja svih obaveza utvrđenih zakonskim propisima (porezi, doprinosi, porezi na dodatu vrijednost), kao i obaveza preuzetih po osnovu zaključenih sporazuma (reprogram NK Čelik Zenica), a što će stvoriti dodatne obaveze na ime plaćanja zateznih kamata i novčanih kazni, te
  • nemogućnost isplate namjenskih sredstava doznačenih od viših nivoa vlasti, kako u kapitalne svrhe (realizacija kapitalnih projekata, stambeno zbrinjavanje boračke populacije i dr.), zatim u svrhe razvoja privrede i poljoprivrede, tako i u svrhe socijalne zaštite (socijalne pomoći, pomoći za liječenje, stipendije, naknade za porodilje, dodatak na djecu, smještaj u drugu porodicu, pomoći boračkoj populaciji, alternativni smještaj, itd.).

“Shodno odredbama Poslovnika Gradskog vijeća, kojom se utvrđuje da predsjedavajući Vijeća zakazuje sjednicu Gradskog vijeća samoinicijativno, na prijedlog gradonačelnika ili najmanje deset vijećnika u Gradskom vijeću, očekujem da postupite po ovom prijedlogu”, stoji na kraju Prijedloga za zakazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća Zenica, kojeg je potpisao Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.