Gradska izborna komisija: Obuka predsjednika BO i njihovih zamjenika od 22.10. do 2.11.2020.

Gradska izborna komisija obavještava političke subjekte ovjerene za Lokalne izbore i imenovane članove biračkih odbora da će provoditi obuku biračkih odbora počev od 22.10. do 2.11.2020. godine, a prema Planu provođenja obuke, sa rasporedom po BO, danima i terminima, kao i zaduženim članovima GIK-a. Plan možete preuzeti ovdje.

Članovi BO pozivaju se na obuku telefonom ponaosob. Obuka će se organizovati u sali Gradskog vijeća.

GIK poziva predsjednike i članove BO, kao i njihove zamjenike, da se odazovu i prisustvuju obuci u planiranom terminu. S obzirom da će poslije završene obuke biti obavljeno testiranje, pozivaju se polaznici obuke da se prethodno upoznaju sa elektronskom obukom pod nazivom „Obuka za rad biračkog odbora“ na zvaničnoj stranici Centralne izborne komisije BiH.

Također se napominju da ponesu potvrdu banke o broju tekućeg računa ili kopiju kartice sa brojem računa radi regulisanja isplate naknade za rad poslije završenih izbora 15. novembra, te da je obavezno nošenje maski pri ulasku u salu i za vrijeme obuke.

GIK takođe apeluje na političke subjekte da animiraju svoje kandidate u BO da se pripreme za obuku i odazovu u zakazano vrijeme.

 

GRADSKA IZBORNA KOMISIJA