Gradska uprava organizator prvog Foruma građana

Gradska uprave organizator je Foruma građana Zenice, a tema navedenog foruma je definisanje potreba i prioriteta građana na nivou grada ili dijela grada sa zadatkom predlaganja projekata kojim će Grad Zenica aplicirati na Javni poziv za odabir projektnih prijedloga u okviru projekta “Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”

Projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ implementira se od 2015. do 2019. godine UNDP u 24 općine i grada, među kojima Zenica, također, predstavlja jednu od jedinica lokalne samouprave.

Izvor:Zenicainfo.ba