Gradska uprava u obavezi da primjenjuje Odluke Gradskog vijeća o gradskim administrativnim taksama

Obzirom na skoro objavljivanje upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona, te nezadovoljstvo kandidata zbog obaveze da ovjeravaju brojne dokumente tražene konkursom, Gradska uprava Zenica informiše građane o sljedećem.
Odlukom o gradskim administrativnim taksama koja je usvojena na 33. sjednici Gradskog vijeća održanoj 18.02.2019. godine i koja je objavljena u Službenim novinama Grada Zenica broj: 2/19 utvrđeni su spisi i radnje na koje se plaća taksa, kao i visina takse koja je utvrđena taksenom tarifom.

Članom 12. navedene odluke utvrđene su kategorije pravnih i fizičkih lica koje su oslobođene od plaćanja taksi, dok je članom 13. tačka 13. Odluke utvrđeno, između ostalog, da su od plaćanja taksi oslobođeni spisi i radnje u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanja prava iz radnog odnosa.

Gradska uprava je u obavezi da primjenjuje Odluke Gradskog vijeća koje su na pravnoj snazi, pa tako i naprijed navedenu Odluku o gradskim administrativnim taksama. Ukoliko Gradsko vijeće usvoji izmjene naprijed pomenute odredbe, iste će biti primjenjivane od strane resornih gradski službi.

Na identičan način ova pravna situacija bila je normirana i Odlukom o općinskim administrativnim taksama iz 2004. godine kada je Vijeće općine Zenica, na prijedlog Komisije za propise, na 43. sjednici održanoj 19.07.2012. godine donijelo autentično tumačenje odredbe člana 13. tačka 13. Odluke u kojem je navedeno da su plaćanja općinske administrativne takse oslobođena sva lica koja se prijavljuju na konkurs za zaposlenje, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ili su u radnom odnosu na određeno vrijeme.

Podsjećamo da je Vladi Zeničko-dobojskog kantona, odnosno Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sport ZDK 30.11.2017. godine proslijeđena inicijativa kojom se traži izmjena dijela teksta konkursa za prijem prosvjetnih radnika s prijedlogom da se u tekstu konkursa navede da kandidati mogu dostaviti dokumentaciju u novjerenoj kopiji, a da ovjerene kopije ili originale dokumentacije dostavljaju prije zaključivanja ugovora o radu. Takva se praksa primjenjuje u Tuzlanskom kantonu, a raspolažemo saznanjima da se praksa prijema neovjerene dokumentacije primjenjuje i u Kantonu Sarajevo. U odgovoru resornog ministra od 13.12.2017. godine navedeno je kako je zbog pojave manipulacija u vezi sa dokumentacijom, zauzeto konačno stajalište strana potpisnica Kriterija da se na konkurse dostavlja samo originalna dokumentacije ili ovjerene kopije iste.

Gradska uprava i Gradonačelnik nisu ovlašteni da mijenjaju ili tumače akte koje donosi Gradsko vijeće od kojeg tražimo da hitno zakaže sjednicu na kojoj će se u dnevni red uvrstiti prijedlog izmjene pomenute odredbe.

 

Izvor: zenicainfo.ba