Gradski sanitarni inspektori provodit će kontinuirane inspekcijske nadzore na teritoriji Zenice

Vršenje inspekcijskog nadzora nad provođenjem Naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva.

U uslovima pogoršane epidemiološke situacije, uzimajući u obzir zabrinjavajući porast oboljelih od koronavirusa (COVID-19) na teritoriji Grada Zenica, te primjenjujući Naredbu Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, broj:01-33-5708/20 od 15.10.2020. godine, obavještavamo sva fizička i pravna lica da će gradski sanitarni inspektori provoditi kontinuirane inspekcijske nadzore na teritoriji Grada Zenica, te u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzimati mjere iz okvira svoje nadležnosti, koja uključuje i pokretanje krivičnih prijava protiv onih lica za koja se utvrdi osnov sumnje da ne izvršavaju naredbe u uslovima pandemije COVID-19 za krivična djela kažnjiva po Krivičnom zakonu Federacije BiH.

Inspekcijskim kontrolama bit će obuhvaćena sva okupljanja u zatvorenom i na otvorenom prostoru, a posebno nadzor nad održavanjem javnih skupova i političkih skupova u periodu provođenja predizborne kampanje utvrđenih Poglavljem XII. LOKALNI IZBORI U BIH 2020.: PREDIZBORNE KAMPANJE I POLITIČKI SKUPOVI.

S tim u vezi, pozivamo sva fizička i pravna lica da se strogo pridržavaju higijensko-epidemioloških mjera izdatih od strane federalnih i kantonalnih Kriznih štabova, te preporuka Zavoda/Instituta za javno zdravstvo.

Nosite maske, poštujte distancu i ostajte zdravo.

 

SANITARNA INSPEKCIJA GRADA ZENICA