Gradsko vijeće Grada Zenica: Usvojen budžet u iznosu od 62,6 miliona KM

Gradsko vijeće Zenica većinom glasova usvojilo je prijedlog bužeta za 2021. godinu u iznosu od 62.597,675,41 KM.

“U odnosu na Nacrt u prijedlogu budžeta izvršena je korekcija u rashodovnoj strani tako da su rashodi, primici i izdaci uvećani za 171.000,00 KM. Uvećana je budžetska pozicija transfera za sport za 150 hiljada maraka, a uvedene su i dvije nove pozicije a to su: učešće u sufinansiranju rada Centra za mlade u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka, te izrada Strategije prema mladima Grada Zenice u iznosu od 11.000 maraka”, kazala je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije.

Fatima Vojvodić

Na prijedlog budžeta Grada Zenice podnijeto je ukupno 17 amandmana. Od toga Klub SDA predložio je 12 amandmana, gradski vijećnik Kenan Alispahić tri i dva amandmana podnijeli su zajednički Klub vijećnika SDP-a, Zeničke inicijative i vijećnika Ekrema Tuke, Mahdi Alića, Osmana Šuvalića i Ediseja Sjerotanovića koji su nakon glasanja na kraju, jedini i prihvaćeni, a riječ je o izmirenju poreznog duga NK Čelik u iznosu od 340.000 maraka za ovu godinu te izdvajanje novca iz budžeta za grijanje korisnika socijalne pomoći u iznosu od 100.000,00 KM.

Fuad Kasumović

“Zbog pandemije grad se više ne može zadužiti iako smo 24 miliona konvertibilnih maraka vratili u budžet. Budžet je optimističan i prilikom njegove izrade vodili smo računa da zadovoljimo sve kategorije i oblasti. Prilikom njegove izrade bili smo realni i Gradska uprava će sve uraditi da ovakav budžet i ostvari”, kazao je za Zenicainfo.ba, Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

 

Izvor: zenicainfo.ba