Gradsko vijeće Zenice: Predstavljen projekat žičare Zenica-Smetovi

Tokom prvog dijela zasijedanja Gradsko vijeće Zenice danas je primilo k znanju prezentaciju Projekta žičare Zenica – Smetovi, kapaciteta 800 osoba, ukupne vrijednosti 35 miliona KM, te povrat investicija u periodu od 15 do 20 godina.

Njena bi gradnja imala za cilj da Smetovi postanu prepoznatljivo, sadržajno bogato mjesto za odmor i relaksaciju u prirodi i daleko od zagađenja.

„Ovo je jedan od projekata koje ćemo ponuditi građanima Zenice, a oni će kasnije odlučiti, koji će od njih biti i realizovan“, pojasnio je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Izvještaj o lanjskom poslovanju  zeničkog Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata, koje je poslovalo sa gubitkom od oko 210.000 KM nije dobio većinu. Za njega su uglavnom glasali vijećnici SDA.

„U realnim okolnostima pandemije COVID- a 19 ova firma nije mogla napraviti bolje rezultate“, pojašnjava Faruk Hodžić, vijećnik SDA, navodeći da neke ustanove i firme treba amnestirati zbog situacije u kojoj su se našle u tom periodu.

Javna ustanova Apoteka „Zdravlje“, po riječima v.d. direktorice Mirsade Strika,  lani je ostvarila gubitak od 146.000 KM, pa je gubitak iznad visine kapitala oko 3 miliona i 900.000 KM, dok su dugovanja prema dobavljačima porasla na oko 4 miliona i 380.000 KM.

Ni ovaj izvještaj vijećnici nisu danas prihvatili.

„Klub vijećnika Zeničke inicijative –Kasumović Fuad još prošle sjednice je zauzeo stav da niti jedan izvještaj o poslovanju, koji je negativan nećemo prihvatiti, jer mi ne želimo usvajanjem takvih izvještaja da pravimo novi slučaj Zenicatransa i da gasimo javna preduzeća“, naveo je Kenan Uzunović, vijećnik Zeničke inicijative –Kasumović Fuad, pojasnivši zašto nisu prihvatili oba izvještaja.

Mnogo je tu nedomaćinskog odnosa prema javnom preduzeću od strane menadžementa ovih javnih preduzeća i njihovih upravljačkih struktura“, mišljenja je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, navodeći da je dug Javne ustanove Apoteka „Zdravlje“ nastajao još od prije 2016. godine, te da postoje sada dva rješenja, ili stečaj ili javno privatno partnerstvo u kojem bi neko preuzeo radnike, objekte i dugove.

Uz ovu tačku dnevnog reda između ostalog je zaključeno da se sačini Plan  sanacije poslovanja JU Apoteka „Zdravlje“, odnosno da resorna Služba Gradske uprave zajedno sa menadžmentom ustanove nađe rješenje za njeno ozdravljenje putem javno privatnog partnerstva, te da se traži pokretanje istrage od strane Tužilaštva u vezi poslovanja ove ustanove.

 

Izvor: zenicainfo.ba