Gradsko vijeće Zenice: Usvojen Nacrt budžeta Grada Zenica za 2022. godinu

Gradsko vijeće Zenice danas je u prvom dijelu sjednice usvojilo Nacrt budžeta Grada Zenice za 2022. godinu, te Nacrt Odluke o njegovom izvršavanju, kao i zaključak da upute Zahtjev Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH za dostavu informacija o postupanju institucija u predmetu lišenja slobode i određivanja pritvora Fuada Kasumovića, gradonačelnika Grada Zenica i drugih.

Nakon što je uvršten u današnji dnevni red kao dopunska tačka, Gradsko vijeće Zenice je poslije razmatranja i usvojilo zaključak da ovo Vijeće uputi Zahtjev Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH za dostavu informacija o postupanju institucija u predmetu lišenja slobode i određivanja pritvora Fuada Kasumovića, gradonačelnika Grada Zenica i drugih.

“Ovaj Zahtjev ne predstavlja vršenje pritiska na rad pravosudnih institucija, nego želimo da cjelokupna javnost ima informociju da li je sve rađeno po zakonu, kako je i trebalo biti”, pojašnjava Kenan Uzunović, vijećnik Zeničke inicijative – Fuad Kasumović, koji je i predložio da se ovaj Zahtjev uvrsti u razmatranje kao dopuna u današnji dnevni red sjednice Vijeća.

Danas usvojenim Nacrtom budžeta Grada Zenice za 2022. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 71 milion i 289.023 KM.

“Ovo je za 18 % više od ukupnih prihoda i primitaka planiranih rebalansom prošlogodišnjeg gradskog budžeta”, pojasnila je Fatima Vojvodić, pomoćnica gradonačelnika za finansije, ističući da Nacrt ovogodišnjeg budžeta Grada Zenice ima socijalnu, ali i razvojnu komponentu, jer se znatna sredstva opredjeljuju za ove namjene .

Protiv ili uzdržani od ovakvog Nacrta ovogodišnjeg budžeta bili su vijećnici SDA, čija je vijećnica Emina Tufekčić izrazila njihovo neslaganje sa uvećanjem sredstava za plaće uposlenika Gradske uprave, kao i povećanjem njihovog broja, što ovaj Nacrt predviđa, iznoseći da je i ranije bilo planiranih projekata, a da su njihovi rezultati dosad izostali.

U narednih 10 dana, koliko će trajati javna rasprava o ovom dokumentu, vijećnici Gradskog vijeća će moći uložiti svoje primjedbe, sugestije, inicijative i amandmane, kao i o njima dobiti pojašnjenja i u nadležnim gradskim službama.

Gradsko Vijeće Zenice danas je usvojilo i Nacrt programa svog rada za tekuću godin, a dnveni red je podrazumijevao između ostalog i razmatranje Prijedloga Odluke o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nekretnina u svrhu modernizacije dijela regionalne ceste Zenica-Lašva, odnosno nastavak radova na izgradnji vangradske dionice GGM-a u sasatavu regionalne ceste R445, kao i

Prijedloga zaključka o opredijeljnosti Grada Zenice o statusu objekata i prostora od interesa za budući razvoj grada.

 

Izvor: zenicainfo.ba