Grupa gradskih vijećnika od predsjedavajuće GV Zenica traži hitnu sjednicu Gradskog vijeća s ciljem usvajanja Odluke o privremenom finansiranju

Vijećnici u Gradskom vijeću Zenica, njih 12, potpisali su danas Prijedlog za sazivanje hitne sjednice Gradskog vijeća Zenica. Prijedlog u skladu sa članom 85. Poslovnika Gradskog vijeća dostavljen predsjedavajućoj Gradskoj vijeća Zenica, Diani Bešić od koje se očekuje da najkasnije do 30. januara 2020. godine sazove sjednicu u svrhu razmatranja Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Grada Zenica za periodu 01.01.- 31.03.2020. godine.

Nedonošenje Odluke o privremenom finansiranju Grada Zenica i prijeti dovođenju Grada Zenica pred stanje kolapsa.

Vijećnici koji su potpisali Prijedlog dostavljen predsjedavajućoj GV Zenica, upozoravaju da u nedostatku Odluke o privremenom finansirunju, Grad Zenica kao jedinica lokalne samouprave neće biti u prilici obavljati poslove, funkcije i programe iz nadležnosti Grada, izuzev otplate duga, nastalog u skladu sa Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji BiH.

Između ostalog, bit će nemoguće izmirivati obaveze utvrđene zakonskim propisima (porezi, doprinosi, porezi na dodatu vrijednost), kao i obaveze preuzete po osnovu zaključenih sporazuma (reprogram NK Čelik Zenica), što će stvoriti dodatne obaveze na ime plaćanja zateznih kamata i novčanih kazni. Vijećnici podsjećaju i na nemogućnost isplate namjenskih sredstava doznačenih od viših nivoa vlasti, kako u kapitalne svrhe (realizacija kapitalnih projekata, stambeno zbrinjavanje boračke populacije i dr.), tako i u svrhe razvoja privrede i poljoprivrede, te u svrhe socijalne zaštite (socijalne pomoći, pomoći za liječenje, stipendije, naknade za porodilje, dodatak na djecu, smještaj u drugu porodicu, pomoći boračkoj populaciji, alternativni smještaj, itd.).