Grupacija poslodavaca ZDK: Donesene mjere sa nivoa Federacije BiH nedovoljne da bi se sanirale posljedice pandemije

Grupacija poslodavaca ZDK pri Udruženju poslodavaca Federacije BIH, analizirajući u više navrata stanje privrede na prostoru ovog kantona u vrijeme pandemije koronavirusa, konstatovala je da su donesene mjere sa nivoa Federacije BiH, ali i sa ostalim nivoima, nedovoljne da bi se sanirale posljedice pandemije.

“Prije svega nezadovoljstvo je malih i srednjih preduzeća, koji nisu bili izvozno orijentisani, jer nisu bili obuhvaćeni mjerama Federalne Vlade vezano za bespovratna grant sredstva”, navodi Ibrahim Meškić predsjednik Grupacije poslodavaca ZDK Udruženju poslodavaca FBiH, pojašnjavajući da je Vlada Federacije BiH podijelila 100 miliona maraka i to izvoznicima, prevoznicima i hotelijerima, koji su bili oštećeni pandemijom. Tom prilikom izostavljena je velika grupa poslodavaca i privrednika, koji ne spadaju u te kategorije, a radi se o mikro, malim i srednjim preuzećima, a koji su itekako osjetili posljedice pandemije koronavirusa”, ističe Ibrahim Meškić.

 

Izvor: zenicainfo.ba