Inspekcija objavila imena osoba koje krše mjere izolacije u FBiH

Vezano za kontinuirane aktivnosti Federalne uprave za inspekcijske poslove, direktor Anis Ajdinović dao je saopćenje za javnost, s podacima o postupanju federalnih sanitarnih isnpektora zaključno s 22.3.2020. godine, kako slijedi:

„Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH.

Podsjećam, od nedjelje, 15.3.2020. godine, po donošenju odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, Federalna uprava za inspekcijske poslove rasporedila je inspektore iz svih 10 inspektorata na granične prijelaze, gdje 84 federalne inspektorice i inspektora u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u Federaciju BiH.

Pored GP Međunarodni aerodrom sarajevo, termalne kamere instalirane su na GP Izačić, GP Orašje i GP Kamensko.

Zaključno s danom 22.3.2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima u FBiH izdali su ukupno 14.821 rješenje o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema do sad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 1.377 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza u FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 149 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Očekujemo nove podatke za lica državljane BiH s prebivalištem na području FBiH od strane Inspektorata RS i Inspektorata Brčko Distrikta, kojima su izdata rješenja o izolaciji od strane pomenutih organa.

Kantonalni policijski organi svakodnevno vrše kontrole lica kojima su od strane federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor/obaveznoj izolaciji, te je u tom smislu Federalnoj upravi za inspekcijske poslove do sad dostavljeno ukupno 130 zbirnih službenih zabilješki o nepoštivanju izrečenih mjera, na ime većeg broja lica. U ovom trenutku možemo potvrditi da će protiv 33 lica biti pokrenuti prekršajni postupci.

Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla četiri dana po prijavama građana izvršio 64 redovna i 51 kontrolni inspekcijski nadzor u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečen ukupno 61 prekršajni naloga u iznosu od 140.950,00 KM. Kod 51 subjekta nadzora nisu utvrđene nepravilnosti u poslovanju, odnosno, utvrđeno je da prijave građana nisu bile utemeljene.

Ovim putem želim zahvaliti našim inspektoricama i inspektorima koji ulažu maksimalne napore 24 sata dnevno na prvoj liniji odbrane protiv širenja pandemije.

Zahvaljujem i kantonalnim policijskim i inspekcijskim organima, Graničnoj policiji BiH, Federalnoj upravi civilne zaštite i svim drugim organima i institucijama s kojima blisko sarađujemo na suzbijanju širenja pandemije i zaštiti zdravlja stanovništva BiH“, kazao je direktor Anis Ajdinović.

Tabela: Pregled izdatih rješenja o izolaciji na dan 22.3.2020. godine

GRANIČNI PRIJELAZ

22.3. 2020.
GP BIJAČA 33
GP ORAŠJE 59
GP IZAČIĆ 88
GP KAMENSKO 240
GP GORICA 21
GP BOSANSKI ŠAMAC 110
GP VELIKA KLADUŠA 127
GP DOLJANI 20
GP BOSANSKO GRAHOVO 10
GP OSOJE 39
GP GABELA POLJE 11
GP ČEPIKUĆE 12
GP NEUM I
2
GP NEUM II 63
GP IVANICA 47
GP AERODROM SARAJEVO 98
MC HALILOVIĆI
UKUPNO: 980

 

Spisak osoba za koje je od strane policijskih službenika utvrđeno da se ne pridržavaju rješenja federalnih inspektora kojim su stavljeni pod zdravstveni nadzor i izolaciju i protiv kojih će biti pokrenuti prekršajni postupci

 1. Benjamin Leichtel – Sarajevo
 2. Marlene Fritch – Sarajevo
 3. Krkić Sadeta – Ilijaš
 4. Kerla Semir – Hadžići
 5. Kukić Edhem – Vogošća
 6. Aneđelko Šarac – Čitluk
 7. Boris Šarac – Čitluk
 8. Mario Pehar – Čitluk
 9. Tomislav Marinčić – Čitluk
 10. Robert Marinčić – Čitluk
 11. Ljubo Turudić – Čitluk
 12. Gajić Igor – Sarajevo
 13. Ivo Varzić – Orašje
 14. Goran Soldo – Prozor/Rama
 15. Nikola Džankić – Prozor/Rama
 16. Herić Pašaga – Kladanj
 17. Hušić Elvir – Sarajevo
 18. Sudo Čustović – Sarajevo
 19. Alma Džahverović – Sarajevo
 20. Jozo Kozina – Grude
 21. Borogovac Jasmin – Visoko
 22. Drago Vranjić – Odžak
 23. Šejto Eldin – Vogošća
 24. Armin Pehlić – Bužim
 25. Tabak Mersudin – Hadžići
 26. Dragan Zekušić – Čapljina
 27. Kadrić Naida – Sarajevo
 28. Slaven Prce – Čapljina
 29. Ozturk Birol – Turska
 30. Mihajl Šetkin – Sarajevo
 31. Sergej Simonov – Sarajevo
 32. Mujičić Reuf iz Sarajeva, nastanjen u Sarajevu u ulici Tešanjska bb
 33. Plakalo Emir – Sarajevo

Molimo građane da sve uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave: 033 /22 66 44 (otvoren 24 sata)

– e-mail: [email protected]

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo.