Instrukcije za davaoce krvi uslijed pandemije uzrokovane korona virusom

Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona poslalo je instrukcije za dobrovoljne davaoce krvi uslijed pandemije uzrokovane koronavirusom COVID-19

Poštovani davaoci krvi, ne prijavljujte se za darivanje krvi ako ste:

-putovali u inozemstvo u posljednjih 28 dana

-prehlađeni

-kašljete, kišete

-imate povišenu tjelesnu temperaturu
-imate zaraznu bolest
-bili u kontaktu sa bolesnom osobom

Obavezno obavijestite zdravstvenu ustanovu u kojoj ste darovali krv u slučaju pojave bilo kakvih simptoma bolesti u roku od 14 dana nakon darivanja krvi, uključujući i simptome korona virusa!

Molimo davaoce da odgode darivanje krvi najmanje 28 dana nakon prestanka simptoma nakon dijagnoze infekcije COVID-19 ili 28 dana nakon datuma dolaska iz inozemstva ili posljednjeg mogućeg kontakta sa potencijalno zaraženom osobom.

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona