Ispred zgrade ZDK održan performans pod nazivom „Ne ministre“

U organizaciji Eko foruma Zenica, danas je ispred zgrade ZDK održan performans pod nazivom „Ne ministre“.

“Mi smo ovu poruku poslali kantonalnom ministru za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo i tražimo da se pod hitno uvede moratorij na izdavanje koncesija za mini hidroelektrane i da se provedu inspekcijski nadzori o poštivanju biološkog minimuma koji su sastavni dio postojećih koncesija i dozvola za mini hidroelektrane u ZDK”, rekao je predsjednik UO Udruženja “Eko forum” Zenica Samir Lemeš.

Ovaj zahtjev je upućen jer su federalni nivoi vlasti već pokrenuli aktivnosti da se donese Zakon o zabrani izgradnji mini hidroelektrana, a na ovaj način želim spriječiti prebacivanje odgovornosti sa Federacije na kantone i obrnuto, tako da kantoni urade svoj dio posla, te da na taj način naše rijeke ostanu sačuvane.

“Trenutno vlasnici mini hidroelektrana dobijaju 20 procenata od države na cijenu električne energije koju prodaju, a od toga vlasnici samo tri procenta uplaćuju kao koncesiju. Znači, nesrazmjer u novcu je ogroman, a sa druge strane posebno je velika razlika u benefitima od obnovljivih izvora za mini hidroelektrane koje će kao smanjiti potrošnju uglja i zagađenje, a u stvari uništavaju prirodu. Naime, nijedna od tih mini HE ne poštuje biološki minimum, više nemamo potok ili rijeku, imamo samo cijevi“, dodao je Lemeš.

Današnji performans je dio zajedničke koordinirane akcije Udruženja za zaštitu okoliša iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i BiH.

 

Izvor: zenicainfo.ba