Istekao rok za prijem kandidatskih listi

U skladu sa Uputstvom o rokovima i redosljedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini koji će se održati 15.11.2020. godine rok za podnošenje kandidatskih listi istekao je danas, 17.08.2020. godine u 16 sati.

Centralna izborna komisija BiH će u narednim danima vršiti provjeru i ovjeru kandidata i kandidatskih listi. Rok za objavu ovjerenih kandidatskih listi u službenim glasilima i sredstvima javnog informiranja je do 01.10.2020. godine.