Izbaciti izgradnju malih hidroelektrana na području općine Travnik iz Nacrta prostornog plana SBK

Simbolično, na Svjetski dan voda, na konferenciji za medije u Travniku, Neformalna grupa organizacija civilnog društva i pojedinaca iz općine Travnik „Dižimo glas za naše rijeke“, ukazala je javnosti na problem gotovo nekontrolisane izgradnje malih hidroelektrana na rijekama u BiH, od kojih je najveći broj izgrađen i u planu je za izgradnju u Srednjobosanskom kantonu.

Upravo je Vlada SBK, odnosno Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK, u najnovijem Nacrtu izmjena i dopuna prostornog plana SBK 2005-2025, planiralo izgradnju novih malih hidroelektrana na rijekama u SBK, što će izazvati nenadoknadivu štetu, prvenstveno riječnim ekosistemima i okolišu općenito, ali i turističkim potencijalima, posebno planine Vlašić i njenih resursa za planinski i ruralni turizam.

Brojne studije su pokazale da je šteta koju male hidroelektrane nanose ekosistemu višestruko veća od njihove koristi za ekonomiju i proizvodnju energije, jer je količina energije koju proizvode u BiH zanemariva u odnosu na ukupnu količinu koju proizvedu postojeće velike elektrane.

Iz tog razloga Neformalna grupa „Dižimo glas za naše rijeke“ javno iskazuje svoj negativan stav prema Nacrtu izmjena i dopuna prostornog plana SBK, posebno onom njegovom dijelu koji se tiče izgradnje malih hidroelektrana i uništavanja okoliša.

 

Indir Melić, predsjednik Upravnog odbora Kluba sportskih ribolovaca Travnik ističe kako ovim Nacrtom Vlada SBK, prije svega, krši odluke Federalnog parlamenta i Vlade Federacije, koji su protekle godine usvojili Zaključak o zabrani izgradnje malih hidroelektrana u FBiH.

-Kantoni imaju dužnost da poštuju propise, odluke, zaključke i druge pravne akte, te je ovaj Nacrt krajnje neodgovoran postupak prema građanima. – kazao je Melić

Dodaje kako su građani svjesni štetnih posljedica izgradnje malih hidroelektrana po okoliš:

-Svima nam je poznato da male hidroelektrane negativno utiču na floru i faunu, narušavaju pejzaž, te dovode u pitanje opstanak jednog izuzetnog resursa kao što je voda. A pri tome ne postoji nikakva ekonomska korist za zajednicu, osim za pojedinca – investitora. – zaključio je Melić.

 

Jakub Čogić, mještanin sela Mudrike (Vlašić) istaknuo je značaj rijeke Ugar za poljoprivredu od koje žive mještani Mudrika, od kojih mnogi svoje proizvode plasiraju turistima.

-Gradnjom malih hidroelektrana na rijeci ugrožava se turistički potencijal koji je vrlo bitan za razvoj turizma na planini Vlašić. Ugrožavanjem turizma, direktno se ugrožavaju i privredne aktivnosti mještana od kojih oni i žive“. – rekao je Čogić.

Samer Dolovac, predsjednik Udruženja Vlašić planet života, istaknuo je kako izgradnja malih hidroelektrana nije u funkciji turizma, koji je okosnica razvoja privrede planine Vlašić, te da direktno ugrožava turističke resurse:.

-Još od kraja šezdesetih godina prošlog stoljeća koncept razvoja planine Vlašić je razvoj planinskog, odnosno ruralnog turizma. Sve aktivnosti koje ugrožavaju turističke resurse mi ne podržavamo, jer veliki broj ljudi živi od turizma na planini Vlašić.  Iz tog razloga dajemo punu podršku Neformalnoj grupi. – izjavio je Dolovac.

Predstavnici Neformalne grupe ističu kako je njihov naredni korak predaja službenog zahtjeva za brisanje planiranih malih hidroelektrana iz Nacrta izmjena i dopuna prostornog plana SBK 2005- 2025 na području općine Travnik, te javno upućivanje ovog zahtjeva Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova SBK na Javnoj raspravi o Nacrtu izmjena i dopuna prostornog plana SBK 2005-2025, zakazanoj za 1. april 2021. godine.

Kažu kako od Ministarstva očekuju da štiti okoliš, baš onako kako stoji u njegovom nazivu, a ne da predlaže i usvaja štetne prostorne planove koji će okoliš dodatno devastirati.

 

Izvor: travnik-grad.info