Izdate preporuke za rad hotela u FBiH, hosteli se i dalje ne preporučuju

Federalni zavod za javno zdravstvo izdao je “Preporuke za rad hotela u kontekstu COVID-19” koje, uz preporuke za druge djelatnosti u kontekstu COVID-19.

Kako navode iz Zavoda, Hoteli i drugi smještajni objekti sličnog tipa nisu ništa više rizični po pitanju COVID -19 od drugih objekata koje posjećuje veći broj ljudi i gdje dolazi do interakcije većeg broja ljudi. Ipak, u ovim objektima gosti borave duže vrijeme, tu i spavaju i imaju značajniju interakciju sa uposlenicima.

Preporučuje se da se na nivou menadžmenta oformi operativni tim koji će osigurati adekvatnu edukaciju osoblja po pitanju prevencije COVID -19, osigurati efikasnu komunikaciju sa nadležnim zdravstvenim službama, te vršiti kontinuiran nadzor nad provedbom ovih preporuka od strane osoblja. Ovaj tim treba na osnovu ovih preporuka izdati uputstva osoblju, te kreirati plan akcije u slučaju pojave gosta sa sumnjom na COVID -19.

Preporuka je redovno vršiti kontrolu i nadzor nad provedbom svih mjera i davati povratne informacije uposlenicima. Standardi higijenskog minimuma koji se inače koriste u ugostiteljstvu su posebno značajni u ovoj epidemiološkoj situaciji, te treba posebno insistirati na strogom pridržavanju higijenskih principa i dobre higijenske prakse.

Ne preporučuje se način smještaja kao što su hosteli, u kojima gosti borave u zajedničkim spavaonicama sa velikim brojem drugih gostiju koji nisu međusobno povezani. Upotreba zajedničkih kupatila za više soba se također ne preporučuje. Zajedničke toalete u sklopu restorana i zajedničkih prostorija potrebno je čistiti i dezinficirati što češće, a posebno površine koje se često dodiruju (šteke, prekidači, slavine, horizontalne površine stolova).

Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, i to najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i sl. što češće 1 dezinficirati
u toku dana. Gostima dati do znanja da se čišćenje i dezinfekcija soba mora obaviti svaki dan. Svu posteljinu prati na 60-90C sa standardnim deterdžentom za pranje.

Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Potrebno je voditi računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.

Na ulazima postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.

Osigurati da se ne stvaraju gužve, jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postaviti na svim ulazima.

Svo osoblje i gosti trebaju nositi zaštitne maske preko usta i nosa, osoblje cijelo vrijeme na poslu, a gosti kada su izvan svojih soba. Iz praktičnih razloga, gosti mogu skinuti maske dok jedu i piju u prostorima određenim za to.

Sve vrijeme boravka u zajedničkim prostorima mora se održavati fizička udaljenost od 1-2m između osoba. Osoblje mora držati propisanu distancu u svim prostorima.

Insistirati na čestom pranju i dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i gostiju. Na ulazima, i na drugim mjestima u zavisnosti od površine prostora, postaviti sredstvo za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, tako da bude dostupno uposlenicima i gostima. Osigurati da u svim toaletima uvijek ima sapuna i papirnatih ubrusa, jer će vjerovatno će potrošnja biti veća nego inače, tako da treba češće raditi kontrolu.

Za osobe koje rade direktno na pripremanju hrane, te na čišćenju i dezinfekciji preporučuje se upotreba rukavica. Za ostalo osoblje i goste ne preporučuje se upotreba rukavica, nego se naglašava potreba za čestim pranjem ruku.

Preporučuje se da na recepciji budu dostupni edukativni materijali o COVID-19 i prevenciji, u vidu plakata, letaka na lokalnom i na engleskom jeziku. Na mjestima gdje se peru i dezinfikuju ruke postaviti uputstva za pranje/dezinfekciju ruku.

Preporučuje se da na recepciji, kao i na drugim mjestima gdje dolazi do direktnog kontakta sa gostima, ne rade stariji uposlenici ili uposlenici koji boluju od hroničnih bolesti. Na recepciji trebaju biti dostupne sve relevantne informacije i kontakti nadležnih lokalnih zdravstvenih službi (hitna pomoć, dom zdravlja, kantonalni zavod za javno zdravstvo, federalni zavod za javno zdravstvo, uprava za inspekcijske poslove).

Također, funkciju rekreativnih prostora u sklopu hotela, treba prilagoditi drugim preporukama izdatim od strane ZZJZ FBiH.

Budući da je u hotelima često serviranje obroka na principu švedskog stola, ono se ne preporučuje u sadašnjoj situaciji. Eventualno organizovati serviranje na način da konobari donose željenu hranu sa švedskog stola za sto za kojim sjede gosti, kako bi se izbjeglo formiranje redova i gužve, što povećava rizik od prenosa COVID-19.